Krönikor & Debatt

Dags att sluta cirkeln – branschen måste bli mer cirkulär

Linus Berg, hållbarhetschef Ocab. Foto: Ocab

Sverige är på många sätt ett föregångsland inom klimatarbete men halkar samtidigt efter gällande cirkularitet. Bygg- och fastighetsbranschen kan vara en del av lösningen genom att återanvända och restaurera det vi redan har i stället för att riva och bygga nytt, skriver Linus Berg, Hållbarhetschef Ocab, i en debattartikel.

I senaste Circularity Gap Report konstaterades det att Sverige är ett av världens minst cirkulära länder. Bygg- och fastighetsbranschen med den trendande affärsmodellen om att riva och bygga nytt är en av de stora bovarna. Här finns en oerhörd potential för branschen att ställa om och bidra till ett mer cirkulärt samhälle, återanvändning och restaurering är vägen framåt för att minska de stora resursförlusterna.

Att Sveriges ekonomi endast är 3,4 procent cirkulärt är ett bekymrande faktum som lyftes i den senaste Circularity Gap Report skriven av Rise, Re:source och Circle Economy. Det lämnar ett cirkularitetsgap på 96 procent där majoriteten av resurserna härstammar från jungfrukällor och riskerar att inte cirkuleras tillbaka till ekonomin. Bygg och infrastruktur står för cirka 40 procent av cirkularitetsgapet.

I nuläget är det få material inom byggindustrin som återanvänds – i stället slängs fullt dugliga material helt i onödan. Ett viktigt bidrag för en mer cirkulär bygg- och fastighetsbransch är sanering och avfuktning som ser till att vårda det som redan finns i stället för att riva och bygga nytt. Genom inspektioner och besiktningar kan felaktigheter identifieras i ett tidigt skede. Det kan resultera i stora ekonomiska besparingar och ökat återbruk av byggmaterial som väggar, dörrar, våtrum och så vidare. Inte minst när bostäder blivit utsatta för vatten, brand eller mögelskada. Med rätt insatser vid rätt tidpunkt går det att undvika rivning. Livslängden på fastigheter och material förlängas då, vilket minskar resursutvinningen och utsläppen.

Cirkulär ekonomi kan vara avgörande

Sverige som ofta ses som ett föregångsland gällande innovation och klimatfrågor med ambitiöst satta utsläppsmål har samtidigt till största del en helt linjär ekonomi. Att främja en mer cirkulär ekonomi kan vara avgörande för att ha en chans att nå Sveriges klimat- och miljömål samt Agenda 2030 menar regeringen som nu vill utveckla cirkulariteten inom byggsektorn.

The Circularity Gap Report menar, liksom Ocabs hållbarhetschef Linus Berg, att det mest effektiva bygg- och fastighetsbranschen kan göra är att minska användandet av nya byggmaterial och istället återanvända och restaurera redan befintliga material. För trots sin ringa storlek har Sverige ett materiellt fotavtryck som är tredje störst bland EU-länderna och landar på 24,8 ton per år och capita till följd av hög konsumtion och levnadsstandard. Här står bygg- och fastighetsbranschen för nästan hälften av landets materiella fotavtryck.

Ifall vi halverar användandet av nytt byggmaterial och i stället återanvänder det vi redan har skulle det resultera i en tio-procentig minskning av Sveriges materiella fotavtryck, ett minskat cirkularitetsgap och ökade förutsättningar för Sverige att uppnå klimatmålen.

/Linus Berg,
Hållbarhetschef Ocab