Nyheter

”Dags att sluta experimentera”

Taken rasar och fasader läcker. Nu kommer krav på bättre kontroll av nya metoder.<br>- Branschen gör fullskaleexperiment som drabbar slutkonsumenten, säger Jan Söderström, byggexpert i tv-serien Fuskbyggarna.

Under vintern har mer än 150 tak rasat, vilket kunde ha orsakat mycket stora dödssiffror. Dessutom har fuktskandalerna med de enstegstätade, putsade fasaderna delat byggbranschen i två läger. Jan Söderström, byggnadsingenjör på Villaägarnas Riksförbund och byggexpert i tv-programmet Fuskbyggarna, anser att byggbranschen experimenterar mycket med nya metoder och material. – Vi har förstört väldigt många fasader när vi har använt fel färger, som har stängt inne fukt, säger han. Även Per-Erik Petersson, teknisk direktör på Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, anser att prövningen av nya byggmetoder brister. – När det gäller takrasen kan det vara så att långa, slanka konstruktioner borde ha varit utprovade på ett bättre sätt. Dessutom använder man datorberäkningsprogram, som inte är ordentligt verifierade innan de sätts i bruk. Då blir det fel, säger Per-Erik Petersson. Efter vinterns takras har många efterfrågat en kontroll av ritningar och utförande av en oberoende, tredje part. Men Per-Erik Petersson anser att det framför allt behövs ett kompetenslyft i byggbranschen och förordar en upprustning av byggforskningen. – De som har byggt de putsade fasaderna har inte förstått konsekvenserna. I en bransch som genomsyras av hög kompetens hade man gjort på ett annat sätt. Antingen får man se till att ha tillräcklig kompetens för att bedöma tekniken, eller anlita expertis som gör en ordentlig bedömning, eller bygga en demonstrationsbyggnad, säger han. Forskaren Ingemar Samuelson på SP har under lång tid arbetat med fuktproblemen i de putsade fasaderna. Han tycker att man kan kräva att byggbolag utvärderar nya byggmetoder i full skala i en tvåårsperiod innan man bygger i stor volym. – I fallet med de putsade fasaderna var metoden energimässigt inte kontroversiell. Man tänkte energimässigt och löste ett energiproblem, men tänkte inte på konsekvenserna för fukten, säger Ingemar Samuelson. Jan Söderström anser att det behövs någon form av garanti, som säkerställer att entreprenör eller materialleverantör betalar för en skada som de har orsakat, om den visar sig inom tio år. Och han förespråkar en försäkring, som täcker skadorna om entreprenör eller materialleverantör har gått i konkurs. Han vill också se en skärpning av byggfelsförsäkringen. I dagsläget tycker han att det är alldeles för lätt för försäkringsbolagen att krypa ur sina åtaganden. – Och det borde finnas ett bättre sätt från det allmänna att se till att småhusägaren verkligen har en byggfelsförsäkring. Vi har några fall där entreprenören har sagt att han fixar byggfelsförsäkring och småhusägaren har betalat, och sen visar det sig att entreprenören inte har köpt någon, säger Jan Söderström.