Nyheter

Dags för ”ombordstigning” i Oceanhamnen

Sernekes bostadsprojekt är det första som blir inflyttningsklart i Oceanhamnen. Foto: Susanne Bengtsson

I den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg ska det byggas cirka 350 bostäder i en första etapp. Sernekes projekt Trevågor är först ut, och inflyttning kommer att påbörjas i mars i år. Logistiken och grundläggningen har varit de största utmaningarna i det havsnära cityläget.

I mars 2018 byggstartade Serneke sitt egenutvecklade bostadsprojekt Trevågor i Oceanhamnen. Fastigheten rymmer 49 bostadsrätter i storlekarna 44-115 kvm. I entréplan byggs två kommersiella lokaler och under huset finns ett garage med 26 p-platser och en bilpool.

Nu i mars, två år efter byggstarten, är det dags för inflyttning och de fösta boende får ”kliva ombord” på Trevågor.

– Försäljningen har gått bra, vi har sålt 48 av 49 lägenheter, berättar Sean Kelly, projektutvecklare på Serneke.

När Byggvärlden är på plats pågår målning i trapphusen, en byggställning rivs, innergården anläggs och balkongräcken ska monteras inför färdigställandet. Balkongerna i frontläget har utsikt över Öresund och Danmark. Närmare vattnet kan man knappast bo.

– Grundläggningen har varit lite speciell eftersom huset ligger så nära vattnet. Det är projekterat för att det ska kunna komma in vatten i garaget. Vi måste ta hänsyn till en eventuell höjning av vattennivån utifrån en 100-årscykel, säger Daniel Böhme, platschef på Serneke.

Garage och källare ligger på cirka en meter över havsnivån. I övrigt är kajen, som husen byggs på, höjd till +3,5 meter.

Logistiken har också varit en utmaning med många byggherrar och entreprenörer som bygger samtidigt på en begränsad yta, omgiven av vatten. Därför har staden och byggherrarna tillsammans handlat upp en bygglogistiker.

Och det är landvägen som gäller, trots att bostäderna byggs i en hamn.

– Helsingborg/Helsingör-färjorna begränsar möjligheten till leveranser via vattnet, vi får inte påverka färjetrafiken, säger Daniel Böhme.

Staden har haft höga krav på ett hållbart byggande. Serneke har satsat på bra och hållbara material, solceller, sedumtak, extra isolering för att få ett energieffektivt hus. Dessutom underlättar man för boende som väljer att cykla.

– Det finns gott om cykelplatser, 2,5 cyklar per lägenhet. Här ska man inte behöva ha bil. Knutpunkten med alla kommunikationer ligger mittemot, säger Sean Kelly

– Det kan inte finns många lägen där man har både färja, tåg och bussar utanför lägenheten, säger Daniel Böhme.

I hela Oceanhamnen inför Helsingborgs stad ett nytt och unikt avloppssystem, det så kallade Tre rör ut. Nu när den första etappen i Oceanhamnen byggs så ansluter byggaktörerna de nya byggnaderna till det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfall. För att samla in matavfall installeras matavfallskvarnar i köket. I badrummen ska vakuumtoaletter samla in toalettvatten. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning. Målet är att använda avfallet för att producera biogas och växtnäring och bidra till Helsingborgs stads miljömål.

– Vi kommer också att prova att återvinna värme från gråvattnet, säger Sean Kelly.

I dagsläget byggs bostäderna på en pir, men snart befinner de sig på en ö. En kanal ska grävas ut genom piren så att Oceanhamnens första etapp omges av vatten på alla sidor. Bron som ska gå över kanalen är redan byggd.

– Den nya stadsdelen kommer att bli ett lyft för hela Helsingborg i och med att man gör hamnen tillgänglig för allmänheten. Det blir en levande stadsdel med en mix av både bostäder, kontor, hotell och en stadspark. Läget är unikt så nära vatten och centrum med alla kommunikationer, säger Lisa Gran, marknadskommunikatör på Serneke.

Att vara först ut har både sina för- och nackdelar. Området ska nu öppnas upp för boende och allmänhet.

– Vi blir först att testa alla system, och det måste fungera med logistiken för de boende, säger Daniel Böhme.

Sernekes bostadskvarter är skapat tillsammans med Helsingborgsbaserade Jais Arkitekter och Arkitektlaget.

Serneke har haft projektutveckling i Skåne sedan 2015. Helsingborg är ett av de områden som växer snabbast. Utöver att utveckla tre projekt i Oceanhamnen, varav 2 tillsammans med Sundprojekt, har Serneke uppdrag åt andra aktörer, både för byggande och markjobb.

– Vi är jättetacksamma att vi får vara med och utveckla och bygga Oceanhamnen, säger Sean Kelly.

 

Serneke i Oceanhamnen:

  • Sernekes egenutvecklade projekt Trevågor är det första bostadsprojektet i Oceanhamnen, det är klart för inflyttning i mars. Serneke har både utvecklat och bygger huset.
  • Brf Tura och BRF Oceanateljén: Serneke utvecklar projekten tillsammans med Sundprojekt. Serneke bygger båda projekten.
  • Serneke har även uppdrag åt andra aktörer i Oceanhamnen där de bygger och utför anläggningsarbetena:
  • Ophelias brygga, Magnolia.
  • Brf. Oceankajen, Riksbyggen.
  • Pumphuset till Castellum.
  • Regula o Primula: mark – och anläggningsarbeten på uppdrag av Allbygg.