Nyheter

Dalaföretag satsar stort i Kina

Kinesiska kunder visas runt på sågverket i Insjön. Foto: Bergkvist-Insjön

Sågverket Bergkvist-Insjön AB i Dalarna exporterar cirka 30 procent av sin produktion av sågade trävaror till Kina. 2017 sålde bolaget, som har försäljningskontor i Shanghai, för nära 400 miljoner kronor till Kina.

Sågverket Bergkvist-Insjön AB i Dalarna exporterar 30 procent av sin produktion av sågade trävaror till Kina. 2017 sålde Bergkvist-Insjön för nära 400 miljoner kronor till Kina och företagets omsättning var 1,3 miljarder kronor.

Byggvärlden har ringt runt till svenska leverantörer av sågade trävaror och inget annat företag rapporterar lika hög exportandel till Kina. Bergkvist-Insjön AB fick nyligen pris för bästa internationella tillväxt av EY Entrepreneur of the year. Företagets export till Kina har mer eller mindre exploderat de senaste fem åren.

– Vi deltog på världsutställningen i Shanghai 2010 och började då sälja i Kina. Tillväxten har varit mycket snabb. Idag har vi ett försäljningskontor i Shanghai med tre anställda och Kina är vår största marknad, säger Anders Nilsson, VD för Bergkvist-Insjön AB.

– Vi bedömer att Kinamarknaden även i fortsättningen kan svara för cirka 30-35 procent av vår omsättning. Vi bedömer att det faktiskt är en uthållig nivå, säger Anders Nilsson.

Företaget exporterade 88 procent av sin produktion på 400 000 kubikmeter 2017. Kina var störst och därefter kom Japan med 30 procent och Sydkorea med fem procent.

Företaget har sin produktion i Insjön, Leksands kommun, i Dalarna. De levererar sågade trävaror kundanpassade när det gäller torkning, sortering, exaktkapning och hyvling. Produkterna används till möbler som säljs i Kina och i Kinas byggproduktion.

Byggvärlden har även pratat med SCA, Holmen, Setra Group och Moelven som samtliga säljer sågade trävaror i Kina men ingen har redovisat en lika snabb utveckling som Bergkvist-Insjön. Kinas import av sågade trävaror har exploderat de senaste tio åren på grund av den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina.

– Vi har exporterat till Japan sedan 1990-talet och efter år 2000 såg vi en marknad som växte kraftigt och det var Kina. Vi beslöt delta på världsutställningen i Shanghai 2010 för att spana på den kinesiska marknaden. Vi beslöt att vi skulle dra lite uppmärksamhet till oss och tillverkade en dalahäst i naturlig häststorlek. Den var målad som en dalahäst och den lyckades vi placera framför svenska expon eller egentligen inne i världsutställningen och den fick en väldigt bra central position, berättar Ulf Bergkvist, som då var VD.

Under världsutställningen fick Bergkvist-Insjö kontakt med Wendy Zhu. Hon hjälpte till i montern med det praktiska arbetet.

– Det uppstod tycke kan man säga och vi kände att vi måste ju ha en person vi litar på om vi ska ge oss in på Kinamarknaden. Vi måste ha nån som kan vägleda oss och det kändes som att hon var rätt person.

– Så vi bjöd vi upp henne hit till Insjön. Jag var och hämtade henne på stationen i Insjön en snöglopig novemberdag. Så stod hon där med sin resväska och undra väl var hon har kommit i världen. Jag tänkte hon kanske vänder på perrongen och åker igen. Men så blev det inte, säger Ulf Bergkvist.

Företaget gjorde ett program åt Wendy så hon skulle lära känna företaget. Allt ifrån inköp av råvara, hur svenskt skogsbruk fungerar och skogsvårdslagen. Hon fick titta in i produktionen, sorteringen av virke och administrationen.

Det slutade med att Wendy presenterade ett förslag till en affärsplan för Kina som parterna enades om, och Bergkvist-Insjön anställde henne.

– Det första året hittade hon 4-5 kunder och försäljningen var cirka 7 000kubikmeter och värt drygt tio miljoner kronor. Hon tog med sig kunderna till Insjön så de fick träffa oss, berättar Ulf Bergkvist.

Sedan har försäljningen ökat till cirka 400 miljoner kronor och idag finns tre personer på företagets kontor i Shanghai, däribland Wendy. Hon har hjälpt företaget att rekrytera andra duktiga säljare.

Företaget säljer sina trävaror i östra och södra Kina och fram till idag har det enbart handlat om fartygstransporter.

Bergkvist-Insjön har nu 7-8 stabila kunder som tillsammans svarar för cirka 80 procent av försäljningen och de köper per kvartal och halvår. Sedan har företaget ytterligare 20-talet kunder och som svarar för resten av volymen. Flera av dessa köper på månadsbasis.

SCA, Holmen och Setra Group har omfattande försäljning i Kina och den har skjutit fart sedan 2010.

– Kina är vår största marknad. Vår omsättning är totalt fyra miljarder kronor varav 65 procent går på export. Efter Kina kommer Japan, Tyskland, Storbritannien, Algeriet och Egypten, säger Olle Berg i Setra Group.

Möbelindustrin är största köpare och Setra Group bedömer att exporten av sågade trävaror från Sverige till Kina kommer att fortsätta öka på sikt.

– SCA har varit i Kina längst av de svenska leverantörerna av sågade trävaror. Vi tror på fortsatt stark tillväxt. Vi letar kunder där vår norrländska fiber kommer till sin rätt, säger Jerry Larsson i SCA.