Nyheter

Dålig kunskap om nya arbetsmiljöregler

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Foto: Anette Jansson-Bougt.

Hälften av landets byggchefer känner inte till de nya arbetsmiljöreglerna som trädde i kraft i mars i år. Bara 13 procent har gått någon form av utbildning kring de nya reglerna.

Det visar en färsk undersökning från Byggcheferna.

– Det här är ett tecken på att situationen för byggchefer blir allt mer ohållbar, säger ordförande Lars Bergqvist.

Den 31 mars i år trädde nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar ansvar och arbete mot för hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling, i kraft . Målet med detta är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Nu visar en ny undersökning bland Sveriges byggchefer att hälften av tillfrågade byggcheferna inte känner till de nya reglerna. Och bara 13 procent har gått någon form av utbildning kring de nya reglerna.

Enligt Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, visar detta på en alltmer ohälsosam arbetssituation bland byggchefer.

– Det här är ett tecken på att situationen för byggchefer blir allt mer ohållbar. Det måste finnas tid och utrymme att förebygga och hantera arbetsmiljörelaterade frågor. Att inte fler av våra medlemmar har fått gå utbildning i detta är givetvis oerhört allvarligt. Om människor ska bära ansvaret måste de få rätt förutsättningar, säger Lars Bergqvist och tillägger:

– Det är inte nödvändigtvis en fråga om huruvida cheferna har kompetensen eller inte, utan snarare en fråga om prioriteringar och en alltför tuff belastning. Vi måste ha hållbara ledare för att utveckla en hållbar bransch, säger Lars Bergqvist.

Samtidigt uppger sex av tio att de känner sig trygga med sina kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Och nära sju av tio känner till vilka mål som är satta i sina företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten.
 

Resultat från Byggchefsbarometern 2016

Den 31 mars i år började nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.
Känner du till dessa nya regler?
51 procent svarade Ja och 49 procent Nej

Har du gått någon form av utbildning i de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)?
13 procent svarade Ja och 87 procent Nej

Anser du att du har tillräckligt med kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?
61 procent svarade Ja, 24 procent svarar Nej och 15 procent svarade Vet inte.

Känner du till vilka mål som är satta i ditt företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten?
69 procent svarade Ja och 31 procent Nej

Sammanlagt 1 000 byggchefer har svarat på enkäten under tidsperioden 1 maj – 15 maj 2016.