Nyheter

Dåliga tider stoppar maskinbyten

Svårigheter att få banklån gör att byggare skjuter upp nödvändiga byten av maskiner. Ökat antal driftsstopp kan bli följden.

Räntesänkningarna uppskattas av de flesta. Men det finns en baksida på myntet. Den allt billigare kronan riskerar att försätta maskinleverantörerna i en rävsax.

— 40-45 procent av marknaden har försvunnit helt sedan slutet av november för våra medlemsföretag, säger Björn Bäckström, vd för branschorganisationen Maskinleverantörerna med cirka 230 medlemsföretag.

En fjärdedel av medlemsföretagen sysslar med försäljning och underhåll av entreprenadmaskiner till bygg- och anläggningsföretag. Marknaden har raserats i lika stor omfattning även bland dessa maskinleverantörer. En oroande utveckling, anser Björn Bäckström.

— De flesta inköpen våra medlemsföretag gör av maskiner sker från utlandet. När kronans värde nu sjunker som en sten blir det mycket dyrare, samtidigt som det inte omöjligt att höja priserna eftersom ingen längre köper på den svenska marknaden. Kunderna har svårt att få lån från ogina banker och tvingas skjuta upp sina maskinbyten, säger han, och tillägger:

— Det finns en stor risk att många av maskinleverantörsföretagen kommer att försvinna. Fram i höst kommer vi nog att se resultatet av den kraftigt nedvärderade kronan.

Enligt Björn Bäckström är hyresmarknaden för maskiner rätt liten i Sverige med globala mått mätt. Tio procent av arbetsmaskinerna i Sverige hyrs in, jämfört med till exempel England där 80 procent är hyresmaskiner.

En annan skillnad är att det finns många fåmaskinsföretag i Sverige. Maskinägare som normalt köper nytt med tre till fem års mellanrum. Nu väljer de att i stället reparera och underhålla sina maskiner så långt det är möjligt.
— Även om den svenska maskinparken generellt är väldigt välskött kommer risken för driftsstörningar att öka, säger Björn Bäckström.

En återgång till normal kreditgivning till företagen med bra ekonomi är enda sättet han ser att vända utvecklingen.
— Bankerna ställer nästan orimliga säkerhetskrav för sina lån. Det vore förstås tacknämligt om de kunde börja ha förtroende för företag med solid ekonomi igen, säger Bäckström.