Nyheter

Dåligt underlag försenar Förbifart Stockholm

Vägverket har lämnat ett för dåligt underlag inför miljöprövningen av projektet Förbifart Stockholm. Miljödepartementet har skickat en kravlista med 15 punkter. <br></br> Under tiden växer köerna på Essingeleden och med det utsläppen av koldi

2004 beslutade riksdagen om att inleda vägprojektet Förbifart Stockholm, en förbifart som ska sträcka sig mellan Häggvik och Kungens kurva i Stockholm. Men nu får Vägverket bakläxa på underlaget för förbifarten.

— Det är helt avgörande för vår prövning att Vägverket ger oss en bättre beskrivning av projektets klimatpåverkan. Underlaget ska bygga på aktuella trafikprognoser där vi får se vad som hänt sedan trängselskatten införts, och vi behöver också en bättre redovisning över vad som sker med luftutsläpp och miljökvalitetsnormer i övrigt, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

Beräknad energiåtgång, samt beräknad mängd utsläpp av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar från Förbifarten måste förtydligas. Vilka konsekvenser det skulle ge att bygga en tunnel i stället för bro vid Lambarfjärden likaså.

Beskedet oroar Stockholms Handelskammare, som i ett uttalande kräver att regeringen agerar snabbt för att inte fördröja byggstarten för Förbifart Stockholm.

— Efter finanskris och i en begynnande lågkonjunktur är ytterligare negativa signaler det sista Stockholmsregionen behöver. Regeringen och Vägverket måste nu agera snabbt för att se till att denna försening blir minimal, säger Anna Wersäll, chef för regional näringspolitik på Stockholms Handelskammare.

Hon anser att det är ”solklart” att Stockholm behöver en kringfartsled.
— Under tiden vi väntar på förbifarten kommer köerna på Essingeleden att bli värre och värre. En bil som står i kö släpper ut fem gånger så mycket koldioxid som en bil som rullar, säger Wersäll.

Men miljöministern anser att miljökonsekvenserna måste vara tydligt belysta innan projektet kan påbörjas.
— Det är nödvändigt med ett heltäckande underlag för att kunna göra den grundliga miljöprövning som ett projekt av denna storlek kräver, säger Andreas Carlgren.