Nyheter

Dansk Laval-konflikt gav kollektivavtal

Efter två månaders blockad har det inhyrda polska företaget tecknat ett specialavtal för utländska företag med det danska facket 3F. De danska byggarbetsgivarna deltog i förhandlingarna.

Ett danskt byggföretag hade hyrt in ett polskt byggföretag, Tomis Enterprise, för byggjobb i ett flerfamiljshus i Valby i Danmark. När både det polska företaget och det danska vägrade teckna avtal för polackerna med det danska fackförbundet Fackligt Faelles Forbund, 3F, sattes båda företagen i blockad.

I ett uttalande ställde sig Nordiska Byggnads- och träarbetarfederationen, NBTF, bakom det danska fackets aktion. Uttalandet var undertecknat av federationens ordförande, Hans Tilly, som också är Svenska Byggnadsarbetareförbundets ordförande.

Konflikten är nu löst sedan Tomis Enterprise tecknat ett specialavtal med det danska facket 3F, ett avtal som är anpassat till utländska företag. Och det danska byggföretaget har tecknat ett avtal med det danska byggfacket TIB. Enligt Byggnadsarbetarens nätupplaga deltog de danska byggarbetsgivarna i förhandlingarna som ledde till att konflikten kunde lösas.

Den danska Laval-konflikten är inte känd för de svenska byggarbetsgivarna. — Det där känner jag inte alls till, säger Bo Antoni, Sveriges Byggindustriers vd.

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal

Läs fler nyheter på Byggvärldens systertidning Lag & Avtals hemsida