Nyheter

Danskt arkitektkontor får gestalta universitetsbibliotek

Kunskapens Fyr. Illustration: Cobe

Det blev danska Cobe som tog hem arkitekttävlingen om det nya universitetsbiblioteket i Göteborg. Cobes förslag Kunskapens Fyr ska påminna om en öppen bok som svävar i området mellan hektiska Korsvägen och universitet vid Näckrosdammen.

Göteborgs universitets nya bibliotek kommer att rymma Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik. Platsen vid Näckrosdammen, mellan Götaplatsen och den väl trafikerade Korsvägen, spelade stor roll vid juryns val.

– Ett nytt universitetsbibliotek har möjlighet att bli en stark symbol för kunskapsstaden Göteborg. Med en arkitektonisk gestalt som förvaltar den här platsens unika kvaliteter och värde blir det en länk mellan historia och framtid, säger Birgitta Lööf, processledare vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Juryn bestående av Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter hade att ta sig an förslag från 59 arkitektkontor från hela världen. Sju av dessa plockades ut i den första gallringen, av dessa valdes sedan tre förslag ut som fick utvecklas vidare i samråd med Akademiska Hus och Göteborgs universitet. Vid pressträffen på tisdagen, när segraren korades, fanns även gänget bakom det segrade förslaget med på länk. Dan Stubbergaard är grundare av Cobe.
– Vi är otroligt tacksamma för det här. Tanken med byggnaden är att den ska vara som en öppen bok som svävar. Den blir också en länk mellan stad och park.

Hayar Gohary är projektdirektör på Akademiska Hus och juryns ordförande.
– Förslaget från Cobe är det mest utvecklingsbara och präglas av en egen identitet. Det förvaltar platsens särprägel samtidigt som det svarar mot Göteborgs universitets lokalbehov. Cobe är en mycket värdig vinnare och blir vår fortsatta samarbetspartner när vi nu ska utveckla och konkretisera förslaget vidare.

Kunskapens fyr blir ett trähus som byggs på en betongkonstruktion. Fasaderna blir konkava runt om, utan någon egentlig baksida. Bottenplan kommer att vara öppen för allmänheten med kaféer, butiker och olika terrasser. Biblioteket kommer bland annat att få en automatiserat magasin för höglagring av böcker.

– Det här är ingen vanlig kontorsbyggnad utan en helt unik byggnad med unika kvalitéer, säger Birgitta Lööf.   

Detaljplanen planeras att gå ut på granskning under andra kvartalet 2022 och för antagande vid årsskiftet 2022–2023. En målsättning är att byggnationen kan starta 2025 och vara färdigställd 2028.

Motivering:
En karaktärsstark och särpräglad byggnad som utgör en naturlig del av Näckrosens ensemble av friliggande institutionsbyggnader. Med en enkel och tydlig gestaltningsidé, motiveras bibliotekets placering, volymhantering, höjd och kulör. Kunskapens Fyr lyfter och förvaltar platsens kulturmiljövärden och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner.

Förslaget består av en hög volym i ljus kulör med konkava sidor. Biblioteket är nio våningar högt mot Näckrosen och blir med sitt dubbel-höga glasade entréplan motsvarande tio våningar mot Landeriet och Korsvägen.