Nyheter

Därför bytte Magasin X från betong till trä

Magasin X byggs intill tågstationen i Uppsala. Bild White Arkitekter

I Uppsala pågår bygget av kontorsfastigheten Magasin X. Ett landmärke som vågar ta för sig och som lockar hyresgäster. Inte minst sedan men beslutade att bygga stommen i trä istället för stål och betong.

Än så länge pågår arbetet med grunden till Magasin X och allt som syns för resenärerna som skyndar till tågen på stationen i Uppsala är en grop i marken. Men om två år ska byggnaden vara klar. Då kommer pelare och balkar i stommen att belysas under kvällstid och träkonstruktionen kommer bli synlig för förbipasserande. Med en stomme helt i trä blir byggnaden Sveriges största kontorshus med träkonstruktion. 
– Det här huset är inte bara viktigt för oss. Lyckas vi med det här tror jag att det kommer ge många ringar på vattnet. Inte bara för oss utan för hela branschen, säger Jonas Wahlström chef för affärsområdet Projekt på Vasakronan i Uppsala.

I detaljplaneprocessen drev de projektet ganska långt med en stomme av stål och betong men sedan bestämde man sig för att byta till trä. De avgörande faktorerna var att minska koldioxidavtrycket från bygget och att skapa en förebild för hållbart byggande som Vasakronan kan dra nytta av i framtida projekt.

– Vi har blivit väldigt bra på att minska koldioxidutsläppen när det gäller förvaltningen men vi har lång väg kvar att gå när det gäller projekten. Byggbranschen står för 21 procent av den totala koldioxidbelastningen i Sverige. Vi måste göra något åt det här, fortsätter Jonas Wahlström.

Trä är ett förnybart byggnadsmaterial. Det kräver mindre transporter och påstås ha en kortare byggtid. Men det var inte bara miljövinsterna som gjorde att Vasakronan valde att byta material i stommen. Med ett trähus får man även flera fördelar för hyresgästerna som exempelvis inomhusklimatet. I fallet med Magasin X har man även noterat ett stort intresse från framtida hyresgäster. Fastigheten är redan uthyrd till 80 procent trots att det är två år kvar till inflyttning.

– Vår uthyrning har märkt i dialogen med våra kunder att det funkar väldigt bra att sälja in ett trähus. Fast vi har andra lokaler att erbjuda vill man sitta i Magasin X. Vi strävar efter bästa möjliga miljöcertifiering. Det ger ett högkvalitativt hus som även bidrar till att det är lättare att ta betalt. Du kan sätta högre hyror, säger Jonas Wahlström.

Han lyfter också fram fördelarna med finansieringen. Genom att satsa på hållbarhet får man låna till betydligt bättre räntor.

– Egentligen känns det ganska enkelt för oss att ta till oss att det är trähus vi ska bygga. Det ger så många positiva effekter på många av de utmaningar som vi står inför i hela branschen, säger han.

Men allt är inte bara självklart och enkelt när man byter från en stomme i stål och betong till trä. Det finns flera utmaningar och Jonas Wahlström lyfter fram problemen att hitta lämpliga konsulter och leverantörer.

– Det har inte varit helt enkelt att handla upp den här entreprenaden och det har varit en utmaning att sätta ihop en konsultgrupp. Men vi kände att vi verkligen måste göra det här och vi fick ta in nya kompetenser.

En annan utmaning med att välja trästomme är kravet på flexibilitet. Det måste finnas möjligheter att ändra lokalerna efter framtida hyresgästers behov. Man kan inte ha en fullt med bärande väggar och det bidrar till att stomnätet med pelare blir tätare.

Konstruktionen av stommen är framtagen av konsultföretaget Bjerking. Den består av KL-trä i bjälklagen, liggande balkar i limträ och pelare i limträ. Pelarna står på varandra från botten och hela vägen upp genom byggnaden.

– Alla pelare står på varandra. Från pålarna i grunden till taket. Det ger ett effektivt hus och en stabil konstruktion, säger Björn Johanson från Bjerking.

Men det går inte att helt plocka bort betongen från konstruktionen. Grunden och källaren är i betong.

Innan man vågade att ta beslut om att bytta stommen från stål och betong till trä gjorde man en omfattande utredning hur man skulle gå till väga. En av de inblandade processen var arkitekten Anders Tväråna från White Arkitekter i Uppsala som ritat huset.

– Hela branschens erfarenheter bygger på att vi använder betong och stål så vi har en hel del utmaningar att jobba med. Det finns också stora utmaningar när det gäller installationer. Vi har stora balkar som sticker ner och då har vi valt att göra hål i dem för ventilation och andra installationer. Men det kan du inte göra var som helst på grund av hållbarheten. Vi har fått lösa utmaningarna under arbetets gång, säger han.

Brandskydd och ljudisolering är andra problem som man ställs inför vid bygget av ett trähus. Brandskyddet har man löst med sprinkler och offerträ som kan kola om en eldsvåda skulle uppstå.

– Ljudproblematiken har varit lite klurigare att lösa. Särskilt i en fastighet som kräver flexibla lösningar och man behöver dela in våningsplanen på olika sätt. Vi vet inte hur planlösningen kommer se ut i framtiden. Men vi har jobbat med olika lösningar för att hantera ljudet i fastigheten, säger han.

Magasin X kommer stå klart för inflyttning sommaren 2022. Men även om tekniken kan kännas ny och revolutionerande är det inte första gången man bygger stora fastigheter med trästomme i vårt land.

– Det är inte så himla nytt att bygga i trä som vi ibland tror. Ett exempel är Stockholms slott som har en stomme i trä. Vi tror stenhårt på att vi valt rätt väg att gå för Magasin X. säger Jonas Wahlström.

Presentationen av Magasin X och processen bakom bytet av material i stommen gjordes under ett seminarium om träbyggande som arrangerades av Bjerking. 

Text: Samuel Karlsson

      FAKTA MAGASIN X:

  • Byggstart: 2019
  • Inflytt: 2021
  • Antal våningar: 7
  • Yta: 11 000 kvadratmeter
  • Arkitekt: White
  • Byggentreprenör: NCC