Därför deppar danskarna

Därför deppar danskarna
Hallå där Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet, som tagit del av en undersökning där tusentals fastighetsmäklare i de Nordiska länderna har svarat på frågor om respektive bostadsmarknad.

Vad är största skillnaden mellan länderna?</b> – En skillnad handlar om huruvida man säljer sin bostad före eller efter man köper en ny. I Norge är det absolut vanligast att vänta med att sälja innan en ny bostad köps. I de andra länderna väljer fler att sälja först. Det kan bero på att Norge har en stabil ekonomi, bland annat tack vare oljan. Då kan man kosta på sig att vänta. Är det något land som överraskar?</b> – Nja, kanske Finland. De har aldrig haft ett stort avbrott i sin ekonomi. Ändå väljer 75 procent att sälja sin bostad innan de köper en ny. Det tyder på en oro för omvärldens ekonomi. Undersökningarna visar att en majoritet av de norska mäklarna tror att priset på småhus kommer att stiga under hösten. Övriga länders mäklare är mer dämpade. 71 procent av de danska mäklarna tror på sjunkande huspriser. Motsvarande siffror i Sverige och Finland är 58 respektive 49 procent. Det är väl positivt för husköpare i Sverige om priserna sjunker?</b> – Självklart. Det leder till köparnas marknad. Många glömmer ofta bort att om man tvingas sälja billigt så kan man ofta köpa ett nytt boende billigt. Sjunkande priser kan också ge förstagångsköparna en chans att komma in på bostadsmarknaden. Danska mäklare är konsekvent mest pessimistiska. Varför är de sådana dysterkvistar?</b> – De har haft en problematisk bostadsmarknad sedan 2008, bland annat för att de haft en frikostig utlåning. De har också byggt väldigt många bostäder vilket fått marknaden att säcka ihop.

Relaterade artiklar

Här är det tuffast för unga att köpa bostad
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”