Nyheter

Därför föll valet på Brixly

Erlandsson Bygg AB har fått nytt namn: BRIXLY. Namnet presenterades för medarbetarna den 12 september.

I juli i år förvärvade Erlandsson Bygg ABs ledning resterande aktier av bolaget från Erlandssonbolagen i Kungsbacka AB. Erlandsson Bygg AB utgjorde Erlandssons västsvenska byggdel. 
Nu har bolaget fått ett nytt namn.
– Namnet syftar på att vi byggt upp bolaget sten för sten och fått en stabil grund, berättar vd Markus Brink.

Erlandsson Bygg AB har fått nytt namn: BRIXLY. Redan när bolaget köpte loss Erlandssonsbolagens västsvenska del den 5 juli i somras så var intentionen att man skulle skapa ett nytt namn. BRIXLY är numera ett fristående byggföretag utanför Erlandssonkoncernen.

– Nu samlas vi alla under ett nytt namn och med nytt varumärke, det känns helt fantastiskt. Vår framgångsresa sedan drygt tio år fortsätter och nu som BRIXLY, på helt egna ben, säger bolagets vd, Markus Brink.

De tog hjälp av PR-byrån Heyman & Friends i arbetet med att hitta ett passande namn. En utvecklingsgrupp från personalen fick delta i arbetet och agera bollplank. Värdeord som långsiktighet, laganda, trygghet och stabilitet röstades fram och låg till grund när det nya namnet växte fram.

– Vi ville ha ett namn som beskriver hur vi jobbar och hur vi sticker ut i byggbranschen. Vi vill jobba långsiktigt och nära kund, vi jobbar värderingsstyrt, vi vill växa, och alla kollegor och partners ingår i ”vårt starka lag”, säger Markus Brink.

Brixly appellerar också på bricks, det vill säga tegelstenar.

– Det handlar om bolagets grundstenar och värdeord. Vi har byggt bolaget sten för sten och nu har vi en stabil grund att bygga vidare på.

Brixly har 480 anställda och har en budgeterad omsättning 2019 på 2,4 mdkr. Verksamheten löper på som tidigare och täcker i dagsläget västra Sverige; från Strömstad till Halmstad, in mot Småland och upp till Värmland och Örebro. Verksamheten präglas av stark lokal närvaro och ett brett erbjudande inom bland annat entreprenader, bygg- och skadeservice samt affärs- och projektutveckling.

– Vi har ställt ut ett nytt löfte; att vi tillsammans skapar trygga och hållbara livsmiljöer för människor att leva, bo och arbeta i. Och det löftet tänker vi arbeta hårt för att hålla och leverera på, varje dag.

Huvudkontoret för det nya bolaget ligger i Mölndal strax utanför Göteborg.