Nyheter

Därför ska du satsa på jämställdheten

Jämställda arbetsplatser lönar sig i kronor och ören. Och det är förbjudet att diskriminera. Därför är det lika bra att göra den där jämställdhetsplanen.

Jämställdhet – det har vi väl redan? Eller: Vad tjatigt, det händer ju ändå inget! Det är vanliga reaktioner när man vill prata jämställdhet mellan könen.

– Vi har arbetat länge med jämställdhet på svenska arbetsplatser och gjort framsteg. Men ännu råder inte jämställdhet. Kvinnor och män har inte samma möjligheter baserat på kompetens och potential, utan vilket kön man har påverkar. Det säger Gabriella Fägerlind, civilingenjör som arbetar som organisationskonsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Hon tyckte att det saknades en handbok i hur man får det jämställt på arbetsplatsen. En bok som är så enkel och lättläst att vem som helst orkar ta sig igenom den. Så hon skrev Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Där får man praktiska råd och tips på hur man kan se skevheter på jobbet och hur man rättar till dem.

Den viktigaste frågan att ställa sig är vad företaget har att vinna på jämställdhet, utöver att vara politiskt korrekt eller bara följa diskrimineringslagen.

– Affärs- och verksamhetsmålet ska vara i fokus. Det måste finnas en vilja till förändring. Tyvärr brister många svenska arbetsgivare i att tydliggöra hur jämställdhet positivt påverkar verksamheten och dess resultat. Då upplevs jämställdhet som ytterligare en pålaga, säger Gabriella Fägerlind.

På vilket sätt kan verksamheten gynnas?
– Varje företag måste identifiera sina specifika affärsmässiga orsaker. Men det kan också handla om kompetensförsörjning, om vi som företag lyckas att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla både män och kvinnor som har den kompetens vi behöver.

Vad är det då man ska se över, utöver att hyfsa könsfördelningen och följa likalönsprincipen?
– Jämställdhet, eller ojämställdhet, är något vi skapar varje dag. På vilka grunder vi väljer ut kolleger till projekt- och arbetsgrupper, hur vi pratar om och med varandra och vilken jargong vi använder.

Jämställdhetsarbete handlar om att undersöka och utveckla arbetsklimatet och organisationskulturen, rekryteringsprocessen, anställningsvillkoren, karriärutveckling, belöningssystem och hur vi genomför möten. Boken ger förslag på hur man kvalitetssäkrar allt detta. Men också hur vi bemöter kunderna och hur vi utvecklar produkter eller tjänster.

– Jämställdhet är i och för sig allas ansvar. Men ska arbetet drivas framåt måste högsta ledningen kräva resultat av de underställda cheferna. Vilket i sin tur innebär en tydlighet i vad man vill uppnå och hur det ska mätas.

Utöver de konkreta, mätbara resultaten handlar jämställdhet i grunden om attityder, något som är svårt att både ändra och mäta eller för den delen kräva av sina medarbetare.

– Däremot kan en arbetsgivare kräva ett visst beteende på arbetsplatsen. Dessutom kan kunskap och ändrat beteende leda till ändrade attityder, säger Gabriella Fägerlind.

Så får du din plan att fungera i verkligheten

  • Beskriv vad som menas med jämställdhet i organisationen och vilka visioner som finns.
  • Beskriv vilka vinster företaget kan få av att arbeta med jämställdhet.
  • Gör en kartläggning av jämställdhetsläget just nu.
  • Lista konkreta, mätbara mål, på kortare och längre sikt, hur de ska nås och när de ska ha nåtts.
  • Gör ansvarsfördelningen tydlig.
  • Beskriv hur lönerna ska bli jämställda.

Fotnot: Enligt Diskrimineringslagen ska jämställdhetsplanen tas fram i samråd mellan arbetsgivaren och medarbetarna/den fackliga organisationen.