Nyheter

Datacentral värmer upp campus

Under jorden i Fredhäll pågår ett annorlunda miljösamarbete. Snart ska spillvärmen från Telias serverhall värma upp ett helt campus. ”Vi minskar koldioxidutsläppen med 300 ton per år”, säger Karl Schultz, produktionschef på Telia Bredband.

Det är svårt att göra sig hörd utanför Telias datacentral vid Fredhäll i Stockholm. Rösterna dränks i ljudet från borrmaskinen som metodiskt arbetar sig ner i marken.

De 300 meter djupa borrhålen är en del av datahallens nya kylsystem, Green Room Concept, som Telia arbetat fram för att spara energi i sina teknik- och serverhallar.

När systemet nu införs i Fredhäll har det öppnat för ytterligare miljövinster – i form av ett annorlunda samarbete med Akademiska hus.

Fastighetsbolaget som äger skolbyggnader bredvid Telia ska återanvända spillvärmen från datahallen för att värma upp campus.

Återanvändningen av energin beräknas täcka uppemot 90 procent av Campus Konradsbergs värmebehov – och leda till att koldioxidutsläppen minskar med 300 ton per år.

– Vi har som mål att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000. Den här satsningen ligger helt i linje med det målet, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska hus i Stockholm.

Servrarna och annan IT-utrustning i hallen kommer att kylas ned med bergkyla som utvinns från de 80 borrhålen. Överskottsvärmen tas sedan tillvara och levereras till campus via ledningar.

För att återanvända värmen behöver Akademiska hus installera värmepumpar i sina byggnader och bygga en kulvert för ledningarna mellan datacentralen och skolområdet.

Akademiska hus har också upplåtit mark åt Telia för att bygga den nya kylinstallationen.

Totalt innebär satsningen en investering på 12 miljoner kronor för fastighetsbolaget.

I gengäld leder den till minskade energikostnader.

– Det här är både bra för miljön och för oss ekonomiskt. Vi kommer att spara 1 miljon kronor per år i värmekostnader, säger Sten Wetterblad.

Även Telia tjänar på samarbetet och Karl Schultz, produktionschef på Telia Bredband, är nöjd.

– Det här är inte ett konventionellt sätt att samarbeta. Att dela på ett kylsystem innebär utmaningar, men vi hoppas att det ska kunna bli en modell för framtida samarbeten med fastighetsbolag, säger han.

Den nya energianläggningen beräknas vara i drift om ett halvår.
 

Marie Bergström

 

Kylsystemet

Tekniken som används i Fredhäll har tagits fram av TeliaSoneras ingenjörer och är unik i sin omfattning.

Vid kylningen via bergkollektorn bedöms 1 100-1 300 kW lågvärdig spillvärme bli tillgänglig. Akademiska Hus använder för närvarande cirka 5 000 MWh fjärrvärme för värmeförsörjning av Campus Konradsberg, värme som till 90 procent bedöms kunna ersättas av tillgänglig spillvärme.