Nyheter

Datainspektionen: Byggavtalet olagligt

Byggnads och Sveriges Byggindustriers kollektivavtal strider mot personuppgiftslagen.

Fackförbundets hantering av icke-medlemmars löneuppgifter utan samtycke är ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Det anser Datainspektionen, DI, som nu förelägger Byggnadsarbetarförbundet att upphöra med behandlingen av dessa uppgifter.
Detta trots att myndigheten anser att Byggnads har ett uppenbart intresse av att få tillgång till uppgifterna, för att kunna kontrollera att kollektivavtalen följs. Däremot får lönerna för de anslutna medlemmarna granskas även fortsättningsvis.

Hans Tilly, ordförande i Byggnadsarbetarförbundet, uppger att facket avser att överklaga domen. Granskningsöverenskommelsen i avtalet med byggarbetsgivarna leder enligt honom till att fackförbundet upptäcker och åtgärdar felaktiga löneutbetalningar på tiotals miljoner kronor.
— När det gäller icke medlemmar har vi enligt DI endast rätt att ta del av avidentifierade uppgifter. Det kommer tyvärr att göra det svårare för oss i det fackliga arbetet för att förhindra utnyttjande av våra utländska kollegor och lönedumpning, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.