Nyheter

De är först ut att få bidrag för stadsmijöavtal

Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund får dela på 540 miljoner kronor inom ramen för stadsmiljöavtal.

Den första ansökningsomgången för stadsmiljöavtalen är nu avslutad och Trafikverket har fattat ett beslut att tilldela cirka 540 miljoner kronor till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund. Totalt har Trafikverket fått in 34 ansökningar från kommuner och landsting.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer med avsikt att till exempel bidra till ökat bostadsbyggande och ökad andel hållbara transporter.
– Stadsmiljöavtalen bidrar till hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder. Det är glädjande att kommunerna så tydligt kopplar stadsmiljöavtalen till ökat bostadsbyggande, säger Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister, i ett pressmeddelande.

– Ska fler kunna åka kollektivt är kommunernas engagemang avgörande. Det är därför både viktigt och roligt att flera kommuner visar att de vill satsa på innovativa kollektivtrafiklösningar. Det ska särskilt bli intressant att följa utvecklingen av så kallad BRT-trafik för bussar, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Målet för regeringen är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska. Stadsmiljöavtalen är ett led i regeringens arbete med att nå de målen. I och med avtalen öppnas möjligheten för en större andel av persontransporter i städer med kollektivtrafik, hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder. Regeringen har under mandatperioden avsatt två miljarder kronor till stadsmiljöavtal.