Nyheter

De är mest anlitade inom skolbyggande

Foto: Getty Images

De tre största och mest aktiva byggföretagen inom skolbyggandet, Peab, Skanska och NCC står uppskattningsvis för cirka 30 procent av byggvolymen för skolor och förskolor.
Det framgår av en rapport som Byggfakta tagit fram inför skolstarten. 

Hösten 2017 till hösten 2020 har det byggstartats skolor och förskolor för uppskattningsvis cirka 80 miljarder kronor. Skolbyggandet utgör därmed en stor andel av det totala byggandet i landet. Räknar man projekt med en byggkostnad på 1-500 Mkr står kategorin skolor/förskolor för cirka 9,4 procent av alla byggstartade projekt de senaste 12 månaderna. Det är bara byggande av flerbostadshus och anläggning som är större. 

De tre största och mest aktiva byggföretagen inom skolbyggandet, Peab, Skanska och NCC, står uppskattningsvis för cirka 30 procent av byggvolymen för skolor och förskolor (alla skolprojekt, även de över 500 Mkr). Räknar man antal skolprojekt (istället för byggkostnad) står de tre byggjättarna för en mindre andel, grovt räknat cirka 13–15 procent.

Ranking Topp 15 – de mest anlitade byggföretagen inom skolbyggnation i Sverige hösten 2017 – hösten 2020 (antal projekt) 

               

BYGGFÖRETAG/FÖRETAGSGRUPP ORT ANTAL PROJEKT BYGGKOSTNAD MKR TOTALT
1. PEAB Sverige AB Flera 159 8 436
2. SKANSKA Sverige AB Flera 114 8 061
3. NCC Sverige AB Flera 93 8 692
4. SERNEKE Sverige AB Flera 31 4 143
5. ERLANDSSON BYGG Flera 30 2 281
6. MVB Flera 30 1 660
7. BRIXLY (f.d. Erlandsson Bygg i Väst) Flera 30 1 257
8. Heving & Hägglund AB Hägersten 30 761
9. JSB Construction AB Flera 29 1 693
10. Bygg Dialog AB Karlstad 28 2 626
11. RA Bygg AB Mölndal 26 931
12. Veidekke Entreprenad AB Flera 24 1 748
13. Byggmästarn i Skåne AB Flera 24 1 352
14. ByggPartner i Dalarna AB Flera 24 1 321
15. BAB bygg AB Flera 24 739

 
Källa: Byggfakta. Rapporten med hela rankinglistan (topp 33) finns att beställa genom att mejla [email protected], och skriva ”skolstart” i ämnesraden.

Om rankingen: Upphandlade aktörer utifrån antal rapporterade projektuppdrag på byggstartade skolor och förskolor de senaste tre åren, hösten 2017 till hösten 2020 (nuläget i databasen vid tidpunkten augusti 2020). Uppskattad total byggkostnad på deras projekt. Ibland är skolan/förskolan en del i ett större projekt innehållande olika byggkategorier. Projekten består av en blandning av små och stora uppdrag, en blandning av nybyggnation och ROT-projekt över hela Sverige.