Nyheter

De är nya i Samhällsbyggarnas styrelse

Eva Ellenfors och Stefan Engdahl.

Under Samhällsbyggarnas årsstämma den 18 maj valdes 2 nya ledamöter in i styrelsen. 


Jan Wejdmark omvaldes som ordförande för föreningen.  

Stefan Engdahl, Planeringsdirektör på Trafikverket och Eva Ellenfors, fastighets- och organisationskonsult i sitt egna företag, valdes in som nya ledamöter. De ersätter Fredrik Brunes, KTH och Therese Friedman, Bonava.  
– Samhällsbyggande är idag i centrum för alla framtidsfrågor – hur vi skapar det ur ekonomisk, social och miljösynpunkt långsiktigt hållbara Sverige, säger Jan Wejdmark, ordförande i Samhällsbyggarna, i ett pressmeddelande.

–Våra utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet är idag mycket stora med den snabbaste befolkningsökningen någonsin och behov av mycket stora investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor och äldrevård under de närmaste femton åren, fortsätter Jan. Detta samtidigt som den globala klimatutmaningen skapar behov av innovation och nya hållbara lösningar inom alla områden.

Samhällsbyggarnas styrelse består av:

Britta Blaxhult, Einar Mattsson

Eva Ellenfors, Eva Ellenfors AB

Gunnar Ersbo, Lantmäteriet

Helena Tellberg, Peab

Jan Wejdmark, Newsec (ordförande)

Louise Palm, NCC

Stefan Engdahl, Trafikverket

Tomas Alsmarker, Nyréns

Torsten Josephson, Prioett