Nyheter

De blir nya delägare i ID06

Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen, som är en av de nya delägarna i ID06.


Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen går in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier. 
Ägarbreddningen markerar att ID06 är en angelägenhet för hela sektorn, både för beställare och leverantörer.

Ägarna till ID06 vill ha sund konkurrens och kommer aldrig att acceptera svartarbete eller annan ekonomisk brottslighet. Ägarbreddningen markerar att ID06 är en angelägenhet för hela sektorn, både för beställare och leverantörer. Den visar att uppslutning för ID06 Branschstandardens värdegrund är genuin och stor, skriver ID06 i ett pressmeddelande. 

-Jag är väldigt glad att ID06 nu får många nya ägare. Det ökar möjligheten för att få fler seriösa företag som rustar Sverige för 11 miljoner invånare till 2025. Ett viktigt steg tas nu för att hela byggbranschen ska vara attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Sveriges Byggindustrier. 

 -ID06-systemet är till för hållbara företag som vill verka för sunda arbetsplatser, sund konkurrens och säkrare arbetsplatser. Förutom detta så ger ID06-systemet beställaren möjlighet att få kontroll över leverantörsledet så att man kan säkerställa att rätt person med rätt utbildning finns på rätt plats, säger Pether Fredholm, ordförande ID06 AB. 

– ID06 är ett av det viktigaste verktyget mot oseriösa aktörer som installations- och byggbranschen har. Att vi nu samlar hela samhällsbyggnadsbranschen i ett gemensamt ägarskap kommer att skapa ännu bättre förutsättningar att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser. Tillsammans kan vi ta krafttag för konkurrenskraftigt företagande på lika villkor, säger Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen.

ID06 AB tar nu fram en helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som skall få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID.

Beslutet togs på årsstämma på torsdagen.

De nya delägarna för ID06 AB är:

  • Sveriges Byggindustrier 
  • SABO Fastighetsägarna 
  • Byggherrarna 
  • Installatörsföretagen 
  • Plåt & Ventföretagen 
  • Glasbranschföreningen 
  • Måleriföretagen 
  • Maskinentreprenörerna 
FAKTA
ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

  • ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag.
  • Källa ID06