Nyheter

De bygger Axevalla Hästcentrum

Axevalla Hästcentrum
Gestaltningsbild av Axevalla Hästcentrum. Illustration: Ritningen Arkitekter

Det blir Novab, med huvudkontor i Töreboda, som får bygga den nya ridanläggningen bredvid Axevalla travbana i Skara.
– Det är vårt största projekt någonsin, säger Joachim Magnusson, vd på Novab.

Redan i februari 2021 godkände regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen investeringen av den nya skolbyggnaden med en projektkostnad på 228 miljoner kronor. Tanken var att bygget skulle påbörjas redan hösten 2021 och stå klart till skolstart 2023. Men projektet försenades efter att ett av de tre anbudsgivande byggföretagen begärde överprövning vilket uteslöt de andra två. Västfastigheter, som fått uppdraget av naturbruksförvaltningen i regionen att köpa mark och utveckla Axevalla Hästcentrum, avbröt då upphandlingsförfarandet enligt LOU eftersom det inte var fullvärdig konkurrens. Efter det gick Västfastigheter nu i våras ut med en ny upphandling.  
– Nu har vi kommit förbi några viktiga steg och fått en entreprenör på plats. Nu är det dags för nästa stora utmaning; att bygga en anläggning som ska fungera för såväl elever som hästar ställer stora krav på byggnadernas funktion och utformning, säger Jonas Nordin, fastighetschef på Västfastigheter.

Sju hektar stor tomt

Axevalla Hästcentrum blir en skolbyggnad med undervisningsstall, boxstall, rasthagar, foderlada, en verkstad och ett teknikhus på sammanlagt cirka 6 700 kvadratmeter, på en sju hektar stor tomt, alldeles i anslutning till Axevalla travbana.

– Vi ser fram mot att byggnationen i Axvall nu kan starta och att vi därmed ökar möjligheten för fler ungdomar att läsa en utbildning inom höst i Västra Götalandsregionen. Det känns bra att vi nu har en entreprenör på plats och kan ta projektet till genomförande, säger Ulf Eriksson, Naturbruksstyrelsens ordförande.

Rekordstort kontrakt för Novab

För entreprenören Novab blir projektet det största någonsin.

– Det är jättekul, det är vårt största avtal. Vi är starka på olika typer av ridanläggningar vilket nog hjälpte till vid upphandlingen, säger Joachim Magnusson och tillägger att avtalet för Novabs del uppgår till 142 miljoner kronor.

Novab i Töreboda har knappt hundra anställda, varav cirka 70 är byggnadsarbetare. För att minska klimatpåverkan i byggprojektet ska trä väljas framför betong där det är möjligt ur konstruktions- och verksamhetssynpunkt. Där betong måste användas ska betong med en låg klimatpåverkan väljas där det är möjligt ur konstruktions- och verksamhetssynpunkt. Målet är att klimatpåverkan ska vara 50 procent mindre än om hela stommen byggs av cementbaserad betong.

– Vi bygger redan mycket i limträ med olika typer av konstruktioner och vi har även ett nära samarbete med Moelven här i Töreboda. Vi har redan satt igång med förberedande markarbeten, säger Joachim Magnusson.

Axevalla Hästcentrum kommer att stå klart till skolstart hösten 2024.