Nyheter

De bygger Balders Fabrique 46 på Kungsholmen

Fabrique 46 omfattar 138 bostadsrätter. Illustration: Semrén & Månsson

Betonmast blir totalentreprenör för Fabrique 46 som omfattar 138 lägenheter i fyra hus på Kungsholmen. Ordersumman uppgår till 200 miljoner kronor.

Bostäderna ska byggas i de nordvästra delarna av Kungsholmen, vid korsningen St. Göransgatan / Warfvinges väg. I september startades rivningsarbetet av de nuvarande kontorsbyggnaderna på platsen, ett arbete som också ligger på entreprenören.

Totalt handlar det om cirka 12 000 kvadratmeter yta som ska skapas. Bostadsrätterna är fördelade på fyra hus om åtta till tolv våningar och med lokaler i bottenvåningarna samt garage. För första gången satsar Balder på att certifiera byggnaderna enligt Svanen.

– Vårt mål är att alla nya fastigheter ska certifieras och hittills är det framför allt Miljöbyggnad som använts i våra projekt. Det är väldigt roligt att vi nu genomför ett projekt enligt Svanen för första gången, det breddar vår kunskap och bidrar till att uppfylla vårt mål om certifiering, säger Camilla Holten, hållbarhetsansvarig på Balder.

Husen är ritade av Semrén & Månsson och knyter an till Stadshagens befintliga och täta industrikaraktär genom volym och materialval. Byggstart planeras till november i år och bostadshuset beräknas vara klara tredje kvartalet 2023. Fabrique 46 är ett av de första nyproducerade bostadshusen i närområdet och bland de högsta i detaljplanen.