Byggprojekt

De bygger en av nordens största logistikanläggningar

Elgigantens nya logistikanläggning
Anläggningen byggs i anslutning till Torsvik Industriområde vid E4, i höjd med Hyltena trafikplats och granne med Elgigantens befintliga centrallager. Bild: Catena

BRA Bygg AB har tecknat ett totalentreprenadavtal med Catena för uppförandet av Elgigantens nya logistikanläggning i Jönköping. Projektet genomförs i samverkan och omfattar nybyggnation om totalt cirka 90 000 kvadratmeter. Investeringen för den nya anläggningen väntas uppgå till cirka 800 miljoner kronor.

BRA Bygg AB och logistikfastighetsbolaget Catena ska i samverkan uppföra en ny logistikanläggning som vid färdigställande blir en av Nordens största.

– Det är glädjande att ytterligare stärka samarbetet med Catena och inleda ett projekt som agerar vägvisare för framtidens logistikfastigheter. Vi ser fram emot att förverkliga de höga ambitionerna och att med stolthet lämna över ett fantastiskt hållbarhetsprojekt 2024, säger Magnus Andersson, vd på BRA Bygg AB.

Anläggningen byggs i anslutning till Torsvik Industriområde vid E4, i höjd med Hyltena trafikplats och granne med Elgigantens befintliga centrallager.

Stomme av limträ

Projektet har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionsledet, inte minst i materialval där exempelvis stommen byggs i limträ.

Byggnaden ser dessutom ut att bli en av Sveriges första WELL-certifierade logistikanläggningar som därmed sätter en ny standard för logistikfastigheter gällande social hållbarhet.

– Med projektet bryts ny mark inom hållbarhet och förhoppningsvis blir detta en av de första svenska WELL-certifierade logistikanläggningarna. Genom detta projekt befäster vi vår position som det ledande logistikfastighetsbolaget, säger Jörgen Eriksson, vd Catena.

Projekteringen av den nya logistikanläggningen pågår. Beräknad byggtid är 16 månader.