Nyheter

De bygger framtidens sjukhus i Malmö

Bild: Region Skåne.

På Malmö sjukhusområde förbereds nu för uppförande av en ny vårdbyggnad på cirka 65 000 kvadratmeter. Under våren 2015 har det pågått upphandlingar. Det står nu klart att vinnande arkitektbyrå är White arkitekter och byggentreprenör är Skanska.

Region Skåne kommer att utforma den nya vårdbyggnaden i nära samarbete med arkitekt och entreprenör. Torsdagen den 25 juni undertecknades kontrakten.

– Det känns väldigt roligt att vi nu kommit så här långt i projektet. När vi nu har arkitekt och byggentreprenör på plats kan vi påbörja planeringsarbetet för den nya vårdbyggnaden i detalj, säger Klas Göran Björk, huvudprojektledare fastighet för Nya sjukhusområdet Malmö, i ett pressmeddelande.

Det samarbete som nu startar ska omfatta detaljerad planering och förberedelser inför arbetet med den vårdbyggnad som ska uppföras på det befintliga sjukhusområdet. Det omfattar även rivning av en del befintliga byggnader och utökning av kulvertsystemet under mark.

För byggandet av vårdbyggnaden har Region Skåne och Skanska valt att ingå i ett så kallat samverkansavtal i syfte att skapa full flexibilitet och kontroll under byggprojektet. Planerad start av projektering är i augusti 2015. Byggstart av vårdbyggnaden är planerad till januari 2017.

– Vi känner oss väldigt stolta och glada över att ha vunnit uppdraget att vara Region Skånes samarbetspart i detta utmanande projekt. Vi ser fram emot ett nära samarbete för att utveckla framtidens sjukhus, säger Magnus Persson, Regionchef Hus Syd, Skanska.

Redan nu pågår en hel del byggnadsarbete på sjukhusområdet. Några äldre fastigheter renoveras och under senhösten uppförs två helt nya ersättningsbyggnader. Dit ska verksamheter flytta medan den nya stora vårdbyggnaden byggs.