Nyheter

De bygger i Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden

Visionsbild Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks

I etapp Kolkajen utmed Husarviken och Värtan ska 1500 bostäder, 2 förskolor och 11000 kvadratmeter kommersiella ytor utvecklas de närmaste åren. Serneke är ett av byggbolagen som har fått markanvisning.

Förutom bostäder – inklusive 40 flytande studentlägenheter – förskolor och kommersiella ytor planeras för parker, torg, kajer och en vattenarena i området. De äldre byggnaderna och den gamla kollossningskajen kommer att bevaras. I området planeras också för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger, kaféer och i Lilla Värtan ska en konstgjord ö byggas för bland annat bostäder och kajer.

Den senaste byggaktören att tilldelas markanvisning är Serneke, som kommer att bygga omkring 145 lägenheter och cirka 500 kvadratmeter lokaler vid Östra Terrassen.

– Vår ambition i regionen är att vara med och utveckla områden som har de allra bästa förutsättningarna att vara hållbara och nytänkande. Stockholm stads planer i projektområdet Kolkajen har absolut alla egenskaper för att åstadkomma detta och vi ser fram emot att utveckla detta tillsammans. Området väcker ett stort allmänt intresse direkt efter beslutet och det är redan många som hört av sig till oss och är nyfikna på vad vi ska bygga, säger Ola Serneke, vd för Serneke Invest.

Återstår nu gör tre kvarter som ännu inte är tilldelade.

– Två av dessa håller vi nu på att ta fram avtal kring och ett kvarter har vi valt att spara tills vi kommer närmare byggstart, säger David Langseth, projektledare på Stockholm stads exploateringskontor.

I år och nästa år planeras för markrening i området och 2023 beräknas byggnationen starta.   

Nio företag har i dagsläget tilldelats markanvisning i Kolkajen:

·      Abacus Bostad – 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

·      AquaVilla och ByggVesta – 40 flytande studentlägenheter.

·      Stockholmshem – cirka 150 hyreslägenheter.

·      Åke Sundvall – cirka 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar.

·      Wåhlin Fastigheter – cirka 60 hyreslägenheter.

·      Tobin Properties – 120 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

·      Obos Kärnhem – 165 bostadsrätter/ägarlägenheter.

·      Obos Kärnhem – 160 bostadsrätter/ägarlägenheter, varav 102 i kvarter Koksen och 55 i Terrassen Västra.

·      Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB – bostäder på en byggrätt om cirka 8 000 kvadratmeter bostadsyta.

·      Serneke Sverige AB cirka 145 bostadsrättslägenheter och cirka 500 kvadratmeter lokaler.

 
Norra Djurgårdsstaden
Räknas som ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.