Statistik & Analys

De bygger mest kontor i landet

NCC:s Habitat 7 i Göteborg byggstartades i augusti 2022 och beräknas stå klart i december 2024. Bild: NCC
NCC:s Habitat 7 i Göteborg byggstartades i augusti 2022 och beräknas stå klart i december 2024. Bild: NCC

I Byggfaktas ranking över byggföretagen som byggstartat mest under de senaste åren ligger NCC etta. De ligger även i topp i Stockholm men i de andra storstäderna skiftar det på toppen.

I Byggfaktas rapport rankas de största byggherrarna inom kontorsmarknaden i Sverige under perioden 2018–2022. Fördelat på både antal projekt och bedömd byggkostnad som byggstartats under perioden. När det gäller totalkostnad toppar NCC listan, följt av Castellum på andra plats och Skanska Fastigheter på bronsplacering. Storstäderna dominerar när det gäller byggstarterna av nya kontorsprojekt och de olika byggherrarna dominerar på olika marknader. NCC är störst i Stockholm, Castellum i Malmö och något överraskande Geely i Göteborg. I Uppsala är det Vasakronan som tronar på förstaplatsen. Skanska Fastigheter har topplaceringar i Göteborg och Malmö men ligger inte först i någon av storstäderna.

– Vi jobbar enbart med nyproduktion och bara i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det går lite i vågor men generellt sett är storstäderna långsiktiga och uthålliga marknader. Det som avgör är ofta tillgången på detaljplaner. Det kan ta väldigt lång tid innan vi kan byggstarta ett projekt. Tillgången på mark avgör om vi kan bygga, säger Jan Odelstam, ansvarig för fastigheter på Skanska.

En stark trend på kontorsmarknaden är efterfrågan på kontor som fokuserar på en tydlig identitet där platsen spelar en avgörande roll. Det är även viktigare med fokus på hållbarhet, hälsa, välmående, återbruk och flexibilitet, enligt Petra Kruger som är Sverigechef för NCC property development.

– I de projekt där vi driver ett tydligt koncept träffar vi ofta väldigt rätt. Kontoret är mycket mer än en arbetsplats i dag. Det ska finnas goda kommunikationer och även förenkla vardagen. Du ska kunna köpa en matkasse på väg hem från jobbet eller ha tillgång till att träna om du har lust för det, säger hon.

I Byggfaktas sammanställning hamnar NCC i topp i Stockholm men de ser även en stor efterfrågan i Göteborg.

– Vi utvecklar och bygger fem större kontorsprojekt i Göteborg och ser ingen direkt avmattning. Tvärtom är det en marknad där vi har flera intressanta projekt framöver. Bland annat Habitat 7 på Masthuggskajen som blir ett kontorshus i trä och som kommer ligga i framkant när det gäller hållbarhet och hälsa.

Omvärldsläget med rusande materialpriser, ökad inflation och högre räntor skapar utmaningar för byggandet av nya kontor, precis som i övriga byggbranschen.

– Det är givetvis utmaningar som vi måste hantera men vi håller våra långsiktiga planer. Vi ser inte några större minskningar i projekteringar i någon av storstäderna. Även i Malmö har vi växlat upp och vi har byggstartat projektet Flow i Hyllie där vi fokuserar mycket på välmående, hälsa och en fungerade vardag för de som kommer att jobba där. Ett återkommande bekymmer som vi får hantera är de långa processerna med detaljplanerna. Över tid påverkar det mer än omvärldsläget, säger Petra Kruger.

Habitat 7 byggstartades i augusti 2022 och beräknas stå klart i december 2024.

Vill du fördjupa dig mer i kontorsmarknaden så besök Stora Kontorsdagen 24 november på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig här