Nyheter

De bygger om Skaraborgs sjukhus

I uppdraget ingår bland annat att bygga om huvudentrén. Bild: ABAKO arkitekter

NCC ska på uppdrag av Västfastigheter göra en ombyggnad av Skaraborgs sjukhus i Skövde för mer moderna och ändamålsenliga lokaler.
Uppdraget är ett partneringsamarbete i två faser där det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK. 

NCC:s uppdrag blir att bygga om huvudentrén samt de delar av fastigheten som idag huserar ett 20-tal olika mottagningar samt lokaler för restaurang, konferenscenter och externa hyresgäster.
Målsättningen med projektet är att skapa generella, flexibla typmottagningar som möjliggör en framtida varierad användning av dem. En viktig målsättning är att få in mer dagsljus i de idag mörka delarna av sjukhuset. Ombyggnaden möjliggör även den lagstadgade PCB-saneringen som föreligger Västfastigheter att genomföra. Den totala ombyggnationen avser 30 000 kvadratmeter.

NCC har i och med detta uppdrag nio sjukhusbyggnationer pågående runt om i Sverige där ett nationellt sjukhusnätverk arbetar dedikerat för att effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan projekten och gör kompetensen tillgänglig för sjukhuskunderna över hela landet.

– Tack vare våra olika uppdrag och vårt nationella nätverk får våra uppdragsgivare ta del av all den erfarenhet som finns i dessa projekt. Vår samlade kunskap bidrar till att sänka sjukvårdens totala driftkostnader och skapa lokaler som bidrar till en bättre vård, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building, i ett pressmeddelande. 

Projektet är ett partneringsamarbete i två faser. Under den första fasen som pågår fram till det andra kvartalet 2019 ska systemprojektering och detaljprojektering göras och därefter sker byggnation i den andra fasen. Ombyggnationen förväntas vara helt klar vid årsskiftet 2024/2025.

Det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK och förväntas orderanmälas i andra kvartalet 2019 i affärsområde Building.