Nyheter

De bygger om slussen i Södertälje

Nya slussen i Södertälje. Bild: Sweco
Nya slussen i Södertälje. Bild: Sweco/Trafikverket

Peab får uppdraget av Trafikverket att bygga om slussen i Södertälje med byggstart redan i augusti. Kontraktssumman uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor.

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan även de hårt belastade järnvägen och vägnätet avlastas. Den nya slussen skapar därmed mer hållbara och effektiva godstransporter.

Öppningsbar bro

Hela slussen ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny öppningsbar bro. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer att bli både längre och bredare. I arbetet ingår även att bygga nya driftlokaler för slussverksamheten och anlägga nya gator vid sidan av kanalen.

Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab. Foto: Peab

Kräver hänsyn till både gammalt och nytt

– För oss som samhällsbyggare är det spännande att få bygga om och förbättra slussen i Södertälje. Att bygga nya slussar samtidigt som de gamla är i drift är komplicerat och kräver hänsyn till både de gamla och de nya rörliga konstruktionerna samt de många olika teknikslagen. Arbetet kräver god planering. Det här är verkligen ett projekt där vi kommer att kunna dra nytta av alla våra olika kompetenser inom Peab, säger Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i augusti 2022.

logo
Henrik Ekberg