Nyheter

De bygger skyddsrum till flerbostadshus

Skyddsrum
Åter viktigt med Skyddsrum. Foto: I am Home

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus, har tillsammans med PH Bygg utvecklat och byggt ett nytt skyddsrum för 89 personer under de nybyggda hyresrätterna intill Slottsjorden i centrala Halmstad. Vid behov ska utrymmet iordningställas för krigsdrift på 48 timmar.

I dagarna färdigställs det 189 hyreslägenheter intill Slottsjorden i centrala Halmstad som I am Home har utvecklat och där Rikshem nu erbjuder lägenheterna för uthyrning. PH Bygg ansvarar för byggnationen på fastigheten som omfattar 11 800 kvm BTA. I källaren finner man förutom ett garage också ett helt nybyggt skyddsrum som skall kunna ta emot upp till 89 personer.

– I denna fastighet finns ett krav sedan tidigare bebyggelse att tillgängliggöra ett utrymme som skyddsrum. Skyddsrummen har återigen blivit viktiga i utformningen av civilförsvaret givet geopolitiska kriser i vårt närområde. Vi har valt att utforma det så att utrymmet kan nyttjas som förråd under normala omständigheter men att det på mycket kort tid skall kunna ställas om till ett fullt fungerande skyddsrum, säger Johan Forsberg, Projektutvecklingschef I am Home.

-En stor utmaning vid byggnation av skyddsrum är att få plats med all armering. Det är stora krafter som skyddsrummet ska klara och därför blir det stora mängder armering. Varje järn behöver ligga helt rätt i position för att möjliggöra att betong kommer runt armeringen samtidigt som den ligger tätt ihop för att uppnå de laster som krävs, säger Martin Cronholm, Platschef på PH Bygg.

För att vara ett godkänt fungerande skyddsrum finns två dörrar in till skyddsrummet genom fastighetens källare varav en är försedd med en luftsluss. Där finns också två luckor med uppstigningsschakt direkt upp till marknivå utanför huset utifall att de vanliga utgångarna inte skulle gå att använda vid en nödsituation. Tillgången till friskluft säkerställs med två tilluftskanaler. Luften filtreras och blåses sedan ut med hjälp av en elektrisk fläkt. Skulle det just då vara elbortfall så drivs fläkten manuellt med en vev. Annan skyddsrumsutrustning som behövs är bland annat stora vattenkärl som kan fyllas på via vattenslang i skyddsrummet. Det ingår även en mängd andra viktiga verktyg såsom bräckjärn, metallsåg, spade, skiftnyckel.

logo
Samuel Karlsson