Nyheter

De bygger Svanenmärkt i Hagastaden

Hagaterrassen består av 205 bostäder, förskola, garage, lokaler och butiker.

Veidekke har arbetat aktivt med Hagastaden och dess framväxt under snart 10 års tid och nu börjar det närma sig byggstart för 205 Svanenmärkta bostäder i Stockholmsstadsdelen. Inflyttning är beräknad till år 2018/2019.

Husen rymmer, förutom bostäder i storlek 1-5 rok, även förskola, garage, lokaler och butiker i bottenvåningen. 

– Det är fantastiskt kul att få vara med och utveckla Hagastaden till en ny stadsdel. Detta medför även stora logistiska utmaningar med många byggherrar/entreprenörer på liten yta, men genom vårt involverande arbetssätt med att alla berörda parter fångar vi den kollektiva intelligensen, där fler hjärnor på riktigt tänker bättre än en, säger Tommy Körsén arbetschef på Veidekke.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar. 

– Vi har arbetat med försäljningen till våra intressenter under snart ett halvår och ser ett mycket stort intresse för både små och stora lägenheter. Det våra kunder uppskattar är både husen och lägenheterna men också hela områdets stadsmässighet och närheten till Hagaparken, säger Anna-Karin Hallqvist, projektutvecklare, Veidekke.