Nyheter

De bygger Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik

Lundabron, blir sannolikt Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik. Bild: Veidekke

Umeå kommun ska bygga en ny bro över Umeälven – Lundabron. 
Lundabron i Umeå blir 179 meter lång och kommer troligtvis att bli Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik.
Veidekke Entreprenad AB har fått uppdraget att i samarbete med kommunen utforma bron.

Bron kommer att ha en bredd på 6 meter men avsmalning till 4 meter vid mitten. Höjden på pylonerna är 24 meter och frihöjden under bron är 5,9 meter.

– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet från Umeå kommun. Veidekke har lång erfarenhet av samverkanentreprenader där vi genom att involvera alla frigör kunskap och engagemang för att hitta de bästa lösningarna. Vi får säkrare arbetsplatser, blir effektivare, kvaliteten ökar och kostnaderna sänks, säger Mathias Rönnholm, regionchef, Veidekke Anläggning, i ett pressmeddelande.

Utformningen av bron har skett i samverkan mellan Umeå kommun, Gator och parker, och Veidekke. Utmaningen har varit att bygga en nästan 200 meter lång gång- och cykelbro utan stöd i älven.

Brons form är inspirerad från en hängbro i Vranov, Tjeckien där timglasformen ger ökad stabilitet. Lundabron kommer troligtvis att bli Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik.

– Vi vill gärna pröva nya entreprenadformer där samverkansentreprenad är den som vi tror passar in på Lundabron,säger Karin Isaksson, teknisk chef, Umeå kommun.

Projektet påbörjades i början av 2017 och bron skavara klar sommaren 2018.
Kommunens budgeten för projektet är på drygt 48 miljoner kronor.