Nyheter

De bygger Västerås nya sjukhus

Byggstartsindikatorn
Visionsbild på nya akutsjukhuset i Västerås. Illustration: LINK-arkitektur_Carlstedts-arkitekter

NCC kommer i samarbete med Region Västmanland att bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås. Uppdraget omfattar en vårdbyggnad på cirka 75000 kvadratmeter.

Vårdbyggnad kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde. I det nya sjukhuset planeras för bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossning och intensivvård.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC tillsammans med Region Västmanland i en första fas ska planera, budgetera. Först i nästa fas tas handlingar och en riktkostnad fram för uppdraget ett entreprenadkontrakt tecknas. Byggstart planeras ske tidigast under 2023.

– Att bygga sjukhus är komplext, och det ställs höga krav på moderna tekniska lösningar och stor hänsyn till pågående vårdverksamhet, vilket NCC har gedigen erfarenhet av. Vi ser nu fram emot att inleda ett nära samarbete med Region Västmanland och tillsammans ta fram ett bra underlag för projektet som möter framtidens vårdbehov för både patienter och personal i länet, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden i ett pressmeddelande. 

Den totala budgeten för byggnader och utrustning är beräknad till 6,8 miljarder kronor. Kostnader för det nya akutsjukhuset är skattefinansierat inom Region Västmanland.

Senast Västmanlands sjukhus i Västerås förnyades i större omfattning uppförde NCC en ny vårdbyggnad med 190 enpatientrum mellan 2008-2010, även det projektet utfördes i partnering.

NCC har byggt ett stort antal sjukhus- och vårdbyggnadsprojekt runt om i Sverige och i övriga Norden, bland annat i Örebro och Eksjö.