Nyheter

De fajtas om Borgs miljarder

Det regnar pengar över infrastruktursektorn. I budgetpropositionen presenterade regeringen ytterligare en satsning på 1,6 miljarder. Men kampen om pengarna är hård.

Regeringen satsar 1,6 miljarder på vägunderhåll och på att snabba på järnvägssatsningar. Totalt satsas 753 miljoner på vägunderhåll och 547 miljoner på pågående järnvägsprojekt, dessutom räknar regeringen med ytterligare 100 miljoner kronor per år fram till 2011 i EU-anslag.

Ännu mer pengar till infrastruktur blir det när upphandlingarna för jobben på Förbifart Stockholm drar igång. Regeringen har just tillåtit motorvägsbygget, som väntas gå loss på 26,7 miljarder kronor.

Byggstart för Förbifart Stockholm är planerad till 2012 och de första upphandlingarna för projekteringen kan komma igång under första halvåret 2010. För själva byggarbetena dröjer sannolikt upphandlingarna till slutet av 2011 eller början av 2012.

Men konkurrensen om pengarna är om möjligt hårdare än någonsin. Flera utländska entreprenörer har fått upp ögonen för den svenska marknaden och lagt beslag på stora kontrakt.

— Både konkurrensen och resurssituationen har blivit bättre, men den kan bli ännu bättre. Vi behöver fler aktörer på marknaden, säger Riggert Anderson, Vägverkets projektledare för Förbifart Stockholm.

Banverket och Vägverket arbetar på att öka konkurrensen. De ska arrangera en leverantörsdag i november för att väcka intresse för kommande väg- och järnvägsprojekt, bland annat Förbifart Stockholm och Södertörnsleden. Både svenska och utländska entreprenörer ska bjudas in.

— Det är så mycket jobb, om allt ska bli gjort behöver vi allihop. Det är bra om vi får konkurrens, men vi vill också få in företag som kan komma med input om bra tekniska lösningar, säger Anna Nylén, verksamhetsutvecklare för upphandling på Vägverket.

Både Banverket och Vägverket använder sig också av marknadsföringsresor utomlands för att väcka intresse hos utländska aktörer att lämna anbud på svenska projekt.

— När vi planerade det här för några år sedan förstod vi att vi aktivt måste vända oss till hela Europamarknaden. I Stockholmsregionen fanns bara ett fåtal aktörer och Citybanan skulle byggas samtidigt, berättar Björn Terstad, Vägverkets projektchef för Norra Länken.

Hittills har nio av tio huvudentreprenader upphandlats på Norra Länken. Sex av dem har gått till utländska företag. I de första sex upphandlingarna låg de utländska anbuden i genomsnitt 20 procent lägre än de svenska.

I genomsnitt har Norra Länken haft fyra anbud per kontrakt, vilket Björn Terstad är nöjd med.
— Vi har fått in ett antal nya företag på Stockholmsmarknaden som sedan har fortsatt att arbeta på Citybanan, till exempel Züblin, E Pihl & Søn och Bilfinger Berger, säger Björn Terstad.

Anders Danielsson, vd för Skanska Sverige, välkomnar den hårdnande konkurrensen på infrastrukturprojekten.
— Infrastruktur är det segment inom byggsektorn där det är flest utländska aktörer. Det är en naturlig utveckling när det kommer ut stora projekt, då ökar intresset från omvärlden att vara med på dem. Det är sporrande, det är inget jag ser som negativt, säger Anders Danielsson.

Här är bolagen som slåss om kontrakten:

• Det tyska bolaget Züblin Spezialtiefbauhar etablerat verksamhet i Sverige genom dotterbolaget Züblin Scandinavia. Bolaget ingår i konsortiet som bygger Söderströmstunneln i Citybanan i Stockholm, ett kontrakt värt 1,3 miljarder kronor. Bolaget fick också i konsortium med E Pihl & Søn fått ett kontrakt på Norra Länken värt 348 miljoner kronor.

• Danska E Pihl & Sønhar i konsortier med andra bolag tagit hem det största kontraktet på Citytunneln i Malmö, värd 2,3 miljarder kronor, samt uppdraget att bygga Söderströmstunneln i Citybanan i Stockholm. Bolaget har i konsortium också fått ett kontrakt på Norra Länken.

• Danska Per Aarsleff har också varit med och tagit hem den största entreprenaden på Citytunneln i Malmö.

• Tyska Bilfinger Bergeringår också i konsortiet på den största entreprenaden på Citytunneln i Malmö. Bolaget fick nyligen även entreprenaden för Odenplan och Vasatunneln i Citybanan, värd 1,1 miljarder kronor. Bilfinger Berger har också i konsortium med Peab fått det största kontraktet på Norra Länken, värt 1,3 miljarder.

• Den franska koncernen Vinci, Europas största byggföretag, borrar Hallandsåstunneln i konsortium med Skanska.

Oden Anläggningsentreprenadhar köpts upp av österrikiska Strabag. Företaget har tagit hem två av huvudentreprenaderna på Norra Länken i Stockholm i konsortium med Hochtief, värda totalt 1,2 miljarder.

• Norskägda Veidekkehar ett tydligt mål att växa på infrastruktursidan och har tagit hem flera kontrakt i Sverige, bland annat två på Norra Länken som är värda totalt 1,1 miljarder kronor.

Lemcon, dotterbolag till Lemminkäinen, som är ett av de absolut största byggföretagen i Finland. Dotterbolaget Lemcon omsatte 2005 drygt tre miljarder kronor, och har varit en stor aktör vid Botniabanan och har ett kontrakt vid Västkustbanan i Bohuslän där de tidigare byggt en tunnel.

NCCfick Citybanans största kontrakt, entreprenad Norrström, värd 1,5 miljarder kronor. Bolaget har också fått uppdraget att bygga etapp två och tre på Tvärbanans Solnagren, värda totalt närmare 900 miljoner kronor. NCC har också tagit hem tre av sju entreprenader på Haparandabanan.

Peab har tagit hem två kontrakt i Norra Länken-bygget, ett i konsortium och ett på egen hand, totalvärde för båda uppdragen är 1,5 miljarder kronor. Bolaget har också fått i uppdrag att bygga en tunnel vid Tomteboda i Citybananprojektet, ett kontrakt värt 180 miljoner kronor.

Skanskahar tagit hem två entreprenader på Norra Länken, värda sammanlagt 1,3 miljarder kronor. Bolaget har också fått 840-miljonerskontraktet på att bygga en stor hamnanläggning i Norra Hamnen i Malmö.

Hochtief är ett tyskt bolag som ingick i det internationella konsortium som byggde Öresundsbron. Bolaget har också i konsortium med Oden två kontrakt på Norra Länken, värda totalt 1,2 miljarder.