Nyheter

De får bygga i anslutning till nya tunnelbanan

Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania får markanvisningar vid den kommande tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Totalt bygger de fyra aktörerna runt 1000 bostäder, lokaler för kontor och kommersiella verksamheter samt en förskola. Bild: Järfälla kommun

Järfälla kommun markanvisar fyra centrala stadskvarter i Barkarbystaden, i anslutning till nya tunnelbanan. De fyra aktörer som kommer att få bygga och utveckla kvarteren är Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania. 

Totalt handlar det om 78 000 kvadratmeter BTA för bostäder, kontor och centrumverksamhet som ska byggas. De fyra kvarteren, som kommer att innehålla runt 1000 nya bostäder, ligger i direkt anslutning eller på gångavstånd till Barkarbystadens framtida tunnelbanestation som står klar 2026 och till naturreservatet som gränsar till den framväxande stadsmiljön.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal för fyra stadskvarter togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 31 maj och tilldelades:

  • Ikano Bostad investerar för andra gången i Barkarbystaden och får markanvisning för ett kvarter om 18 500 kvm BTA där de planerar för 220 bostadsrätter och lokaler för kommersiell verksamhet i gatuplan. Bostäderna kommer att byggas enligt Svanen. Byggstart planeras till 2022. 
  • Selvaag Bostad får markanvisning av ett kvarter om 19 000 kvm BTA där de utvecklar bostadsrätter utifrån deras koncept Selvaag Pluss, ett livsstilsboende med fokus på hälsa, trivsel och trygghet för boende i alla åldrar. Bostäderna får funktioner som ger hög levnadsstandard med bland annat hotelliknande service där de boende får tillgång till bemannad reception, välutrustat gym, festlokal, konferensrum och en lounge för fika och umgänge. Byggstart planeras till 2023. 
  •  Sveaviken Bostad investerar för andra gången i Barkarbystaden och får markanvisning för ett kvarter om 16 500 kvm. Här planerar Sveaviken Bostad för 200 bostadsrätter/ägarlägenheter samt bokaler och lokaler för kommersiell verksamhet. Byggstart planeras till 2022. 
  •  Titania får markanvisning för ett kvarter mitt emot Barkarbystadens tunnelbanestation om 24 000 kvm BTA. Här planerar Titania för 400 lägenheter och stadsradhus upplåtna som bostadsrätter/äganderätter, 2 000 kvm lokaler för handel- och restaurangverksamhet samt en förskola för 120 barn. Byggstart planeras till 2023.    

– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågsstation växer fram sida vid sida med nya kvarter för bostäder, arbetsplatser, handel, service och fritid. Att Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, i ett pressmeddelande.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra totalt 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035.