Nyheter

De får bygga kulturhuset i Skellefteå

Mitt i Skellefteå vid Möjligheternas torg kommer Skellefteås Kulturhus att ligga. Bild: White arkitekter

Skellefteå kommun ger HENT i uppdrag att projektera och uppföra stadens nya landmärke i form av ett kulturhus med hotell.
Projektet genomfors som en totalentreprenad i samverkan och omfattar 25 000 kvadratmeter.
Byggnaden har en stomme som till stor del är i trä och hotelldelen är 19 våningar hog. Byggnaden väntas stå klar vid årsskiftet 2020 / 2021.

HENT är ett nordiskt byggföretag med norska anor och bland deras nu pågående projekt märks bland annat Mjøstårnet i Bumunddal, världens högsta trähus.

 – Vi på HENT är fantastiskt glada över förtroendet som Skellefteå kommun visar oss. Projektets läge, samarbetsform och betydande träinnehåll sammanfaller utmärkt med HENTs långsiktiga målsättningar. Skellefteås nya kulturhus och hotell blir ett landmärke i regionen och vi är tacksamma över att få delta i att realisera projektet, säger Markus Bley, vVD på HENT Sverige, i ett pressmeddelande. 

Enligt Skellefteå kommuns byggprojektchef Emma Sundelin är HENTs engagemang i projektet en viktig faktor.
– Det här känns både spännande och tryggt. Vi får kompetenser från både Sverige och Norge i ett företag som visat att de förstår och tror på vad vi vill åstadkomma. HENT har erfarenheter från liknande projekt, inte minst vad gäller att bygga stort i trä, säger Emma och fortsätter:

– För HENT är Sverige en relativt ny marknad, och det är tydligt ända upp i koncernledningen att de vill prioritera detta projekt. Det har också kunnat visa vilka viktiga nyckelroller de kan knyta till projektet.

Förutom trähusprojektet Mjøstårnet har HENT bland annat byggt Media City Bergen samt Lerkendal Hotell och Kongress.
Två projekt som både är stora, minst 35 000 kvm, och innehåller höga byggnader. Projektformen liknar också den för Kulturhus Skellefteå.

Avtalet med HENT tecknas med Skellefteå kommuns nämnd för support och lokaler.

HENT är ett nordiskt byggföretag med norska anor. Fokus ligger på kommersiella lokaler, bostäder, hotell och offentliga projekt såsom skolor och sjukhus. Som byggare utför HENT traditionella entreprenader i alla storlekar och för alla kunder, men mer än hälften av omsättningen härstammar från tidiga samarbetsformer och samverkansprojekt. HENT ägs till 73 % av investmentbolaget Ratos, resterande 27 % ägs av de anställda.