Nyheter

De får bygga Lilla Lidingöbron

Implenia har fått i uppdrag att bygga Lilla Lidingöbron. Bild: Implenia

Nu är avtalet undertecknat för byggandet av Lilla Lidingöbron. Lidingö stad har tilldelat Implenia AB kontraktet. 
I projektet ingår det att bygga en ny bro samt att riva den gamla mellan Ropsten och Lidingö. 

Den gamla Lidingöbron är sliten och ser slutet på sitt liv, att renovera skulle bli dyrare och det är därför beslutat att bygga en helt ny bro. Den nya bron korsar Lilla Värtan mellan Lidingö och Stockholm och kommer att bli 730 meter lång med 16 bropelare och 15 spann och blir en av Sveriges längsta broar. 

Bredden på bron kommer att vara cirka 16 meter, varav 7,4 meter är reserverad för gång-, cykel- och mopedtrafik och åtta meter för spårvägstrafik.
Det blir en spännarmerad betongbro med grundläggning för brostöden i vatten vilket innebär en teknisk utmaning. Bron kommer att utformas så att den blir tillgänglig och attraktiv för samtliga samhällsgrupper. Den dimensioneras för en tredubbling av gång- och cykeltrafik med fina utkiksplatser.

Lidingö stad och Implena har tecknade ett avtal för en totalentreprenad på fem år den 6 november. Den 7 augusti gick anbudstiden gick ut och det stod klart att Implenia Sverige AB var det företag som presenterade det mest ekonomiskt fördelaktiga priset och den gestaltning av bron som gav högst poäng i utvärderingen. Anbudssumman uppgår till 539 miljoner kronor.

– Det är unikt att en kommun själv måste bygga infrastruktur för en halv miljard, därför är det extra stort ansvar att vi politiker tar ett beslut där alla är eniga, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande, på Lidingö stads hemsida.

Implenias arbeten startar i november 2018 och planeras vara klart i oktober 2023, där den nya bron planeras att öppna för trafik i december 2022. Rivningen av den gamla bron kommer att äga rum det sista året. 

– Vi är glada att vi fått Lidingö Stads förtroende att vara med och säkerställa en hållbar förbindelse för framtiden, säger Fredrik Björckebaum, VD Implenia Sverige, i ett pressmeddelande.

Den ursprungliga planen var att underteckna avtalet redan i oktober men tilldelningsbeslutet överprövades till förvaltningsrätten. Överprövningen avvisades.