Byggprojekt

De får bygga mobilitetshus i Uppsalas stora stadsbyggnadsprojekt

Mobilitetshus Uppsala
Visionsbild av det norra mobilitetshuset i Centrala Ulleråker. Det ska innehålla cirka 620 parkeringsplatser, 120 lägenheter och lokaler. Illustration: Fojab

Uppsala kommun har beslutat att det blir Hub Park AB som får utveckla två mobilitetshus i centrala Ulleråker. Mobilitetshusen får viktiga roller för att minimera biltrafiken i bostadsområdet och att underlätta hållbara transporter för de boende.

Ulleråker är Uppsalas nästa stora stadsbyggnadsprojekt. Byggandet har precis börjat och ska vara klart 2035. Planen är att det ska bli 6 000 nya bostäder.

Den första etappen heter centrala Ulleråker och här planeras två mobilitetshus. I dessa ska all bilparkering för de boende i etappen få plats, liksom för besökare. Dessutom ska här finnas elbilspool och möjlighet att hyra lådcykel, sparkcykel, elscooter eller andra hållbara transportmedel.
– Vi har en målsättning för stadsbyggnadsprojektet i centrala Ulleråker att 80 procent av alla resor ska ske med hållbara färdmedel. Då krävs smarta lösningar som det här mobilitetshuset som gör det enkelt både för boende och besökare att göra klimatsmarta val i sitt resande, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skriver optionsavtal

Hub Park vann den dialogbaserade anbudsprocess som pågått under hösten 2022. De erbjuds nu som en del i markanvisningsprocessen ett optionsavtal per mobilitetshus. Hub Park är ett fastighetsbolag med fokus på att utveckla det traditionella parkeringshuset till moderna och hållbara mobilitetshus. I helhetslösningen ingår ett samlat grepp om byggnad, fordon, tjänster och människa med långsiktigt klimatsmart byggnation, samarbeten med olika aktörer kring attraktiva mobilitetserbjudanden, digitala hjälpmedel och beteendeförändrade insatser.

– Det stora värdet, som vi ser det, är att vi gör det här tillsammans med våra partners och i dialog med kommun, andra fastighetsägare och framtida användare. Då blir mobilitetshusen en del av lösningen till områdes behov av parkering, enklare vardag, samordnad logistik och förflyttning, säger Annika Fernlund, mobilitetsstrateg på Hub Park.

Visionsbild av det södra mobilitetshuset. Här kommer finnas plats för cirka 610 parkeringsplatser, 35 lägenheter och lokaler för centrumändamål. Byggnaden utformas för att kunna göras om från parkering till bostäder eller kontor i framtiden. Illustration: Fojab

Förberett för att byggas om

Det norra huset kommer att ha cirka 120 lägenheter och bottenvåningens lokaler tillför närservice, gemenskapsrum eller tjänster kopplade till mobilitet. Det södra huset kommer att ha 35 lägenheter och stora ytor för centrumverksamhet och aktivitet.

– Vi har designat de båda kvarteren så att de ska åstadkomma så låg klimatpåverkan som möjligt och med långsiktig hållbarhet i åtanke. Det norra kvarteret byggs helt i trä, ett material som lätt kan transformeras och som binder koldioxid. Det södra kvarteret har en inbyggd flexibilitet i strukturen, så att det enkelt kan ställas om till exempelvis bostäder när behovet för bilparkering minskar, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB.

I augusti 2022 gick Uppsala kommun ut med en dialogbaserad anbudsprocess för mobilitetshusen i Centrala Ulleråker. Byggaktörer som önskat delta i anbudsprocessen har inkommit med affärsplan, projektidé och referensprojekt som visar på ambitioner, genomförbarhet och erfarenhet.