Nyheter

De får bygga ny domstolsbyggnad i Norrköping

Bild: ÅWL Arkitekter


Domstolsverket har tilldelat Serneke Projektutveckling Samhällsfastigheter AB tillsammans med fastighetsbolaget Vacse AB tilldelningsbeslut för en ny domstolsbyggnad i Norrköping.
– Metoden som vi nyttjat för att upphandla den nya domstolsbyggnaden är lite speciell, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket.


Domstolsverket har genomfört en upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, om en ny domstolsbyggnad för tingsrätten i Norrköping. Efter anbudsutvärdering kunde Domstolsverket strax innan jul lämna tilldelningsbeslut till den vinnande anbudsgivaren bestående av Serneke Projektutveckling Samhällsfastigheter AB tillsammans med fastighetsbolaget Vacse AB. 

Den nya domstolsbyggnaden kommer att uppföras i kvarteret Skepparen. Preliminär byggstart våren 2020, och inflyttning beräknas ske under mitten av år 2022. Upphandlingen förutsätter Regeringens godkännande.

En av Domstolsverkets centrala uppgifter är att anskaffa, inreda och utrusta lokaler inom Sveriges Domstolar. Lokaler ska visa på hög grad av transparens, vara öppna och välkomnande samtidigt som en hög säkerhet upprätthålls. En domstolsbyggnad är därför komplex och tekniskt avancerad med många krav som ska uppfyllas, inte minst gällande säkerhet.

– Det normala sättet att tillskapa en ny domstolsbyggnad är att vi inleder förhandlingar med en tänkt fastighetsägare som har tillgång till en tomt som vi är intresserade av. En lång och omständlig process. Det vi missar då är alternativ som vi inte uppfattat men som kan komma fram i en öppnare process, berättar Susanne Järpehult, projektledare på fastighetsavdelningen vid Domstolsverket.
Vid upphandlingen i Norrköping har man prövat en alternativ metod.
 
– Metoden som vi nyttjat för att upphandla den nya domstolsbyggnaden är lite speciell. Vi bedömer att den både ökat konkurrensen men också ställt krav på anbudsgivarna att självständigt förstå och utforma en domstolsbyggnad så som vi vill ha den. Det är detta som legat till grund för själva anbudsutvärderingen där vi efter fastställda upphandlingskriterier bedömt hur väl anbudsgivarna lyckats. Genom att vi själva definierat hur lokalerna ska utformas och vilka övriga krav och prestanda som ska gälla, har vi därför kunnat fokusera på att konkurrensutsätta ett fördefinierat hyresavtal, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket, i pressmeddelandet.

Faktaruta

  • Fastighetsägare: Serneke/Vacse
  • Hyresgäst: Domstolsverket
  • Arkitekt: ÅWL Norrköping  
  • Cirka 4150 kvadratmeter förhyrd yta
  • Cirka 50 arbetsplatser
  • 9 Förhandlingssalar