Nyheter

De får flest uppdrag av Trafikverket

Mellan åren 2010-2017 har Trafikverket upphandlat totalt 6 400 projekt. Foto: Getty Images

Trafikverket är den största upphandlande statliga myndigheten i Sverige.  
Under perioden 2010-2017 så har de upphandlat totalt 6 400 projekt.
Svevia, NCC och Peab tillhör de mest anlitade markentreprenörerna, enligt statistik från Byggfakta.

Enligt rapporten ”Statistik om offentlig upphandling 2017”, som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket tagit fram gemensamt, så är Trafikverket den statliga myndighet som annonserade flest upphandlingar 2016, hela 521 stycken.

Byggfakta har tittat närmare på projekten där Trafikverket är byggherre under perioden 2010 till 2017. Den genomsnittliga årliga kostnaden är 25 miljarder, och i antal uppgår de till i snitt 800 stycken per år. Byggfakta lägger kostnaden på det året då projektet startar men många större projekt pågår egentligen längre än så.

Under perioden 2010-2017 så har drygt 60 procent av kostnaderna lagts på vägar och resten på järnvägar. Om vi tittar på perioden 2018-2020 så ligger även då majoriteten, 55 procent, av planerna på vägar.

De största planerade projekten är tvärförbindelse vid Södertörn efter väg 259 (2020), nytt dubbelspår mellan Borås och Göteborg (2020) samt Utbyggnad av Mälarbanan mellan Tomteboda och Huvudsta (2019).

Av de totalt 6400 projekt som Trafikverket har haft så finns det en anlitad markentreprenör i 1754 av projekten. Det är 185 stycken olika företag som utfört uppdragen i de 1754 projekten, enligt Byggfaktas databas.   

Svevia som utfört flest är kopplad till 344 projekt vilket motsvarar 20 procent av dem. På andra plats bland Trafikverkets anlitade markentreprenörer 2010-2012 kommer NCC, men en andel på 16 procent, och på tredje Peab på 14 procent. Topp fyra står tillsammans för drygt 60 procent av projekten.

 

MARKENTREPRENÖR ANTAL UPPDRAG ANDEL
Svevia AB 344 20%
NCC Sverige AB 286 16%
Peab Sverige AB 253 14%
Skanska Sverige AB 183 10%
SVEAB Anläggning AB 59 3%
BDX Företagen AB 47 3%
Infranord AB 30 2%
Segermo Entreprenad AB 27 2%
Veidekke Entreprenad AB 27 2%
BCA Entreprenad AB 21 1%
TRANAB Markbyggnad AB 19 1%
Lemminkäinen Sverige AB 14 1%
SERNEKE Anläggning AB 14 1%
STRABAG Sverige AB 14 1%
AMA AB 13 1%
Markbygg Anläggning Väst AB 12 1%
Markentreprenader i Östersund AB 11 1%
MASAB Asfalt AB 11 1%
Jonab Anläggnings AB 10 1%
Sandahls Entreprenad AB 10 1%
Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB 9 1%
Sandahls Grus & Asfalt AB 9 1%
     
Topp 20 1423 81%
Övriga 331 19%
Totalt 1754

Källa: Byggfakta

Olle Bergqvist
Susanne Bengtsson