Nyheter

De får kontrakt på fas 2 i Olskroken

Gångbro som ingår i projekt Olskroken. Illustration: Det är WSP/dofenigneers.

Peab har fått uppdraget att bygga ut en av knutpunkterna med planskilda järnvägsspår i det Västsvenska järnvägssystemet, Olskroken. 

Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 2 900 MSEK. 


Olskroken är en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Här möts fem banor, de flesta i samma plan. Trafiken utgörs av såväl person- som godståg. Nya spår ska byggas för att separera godstrafiken från persontrafiken genom att järnvägsspåren får korsa varandra i olika nivåer.

Entreprenaden för Olskroken är uppdelad i två faser. I den första fasen som startade i december 2015 har Peab och Trafikverket i samverkan genomfört planering, projektering och framtagande av riktpris för projektet.  I två av de sex entreprenaderna för det västsvenska järnvägsprojektet har Trafikverket testat ECI (Early Contractor Involvement) som samverkansmodell. Utöver Peabs entreprenad i Olskroken upphandlades även NCC inledningsvis på ECI-kontrakt i Centralen.  

Nu är det klart att Peab får kontrakt även för fas 2 som är en totalentreprenad med detaljprojektering och byggande.

Projektet planeras att pågå till 2025.

Huvudentreprenader i Västlänken:

 • Konsortiet Gülemak, Astaldi och Segermo har tilldelats deletapp Haga. 
 • NCC hade först ett ECI-kontrakt för deletapp Centralen. Trafikverket tecknade i mars 2018 fortsatt kontrakt med NCC.
 • Peab har efter fas 1, som också varit ett ECI-kontrakt, nu tilldelats fas 2 för Olskroken.
 • NCC Sverige AB och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG har tilldelades hösten 2017 uppdraget att bygga deletapp Korsvägen.
 • Anbudsförfrågan för deletapp Kvarnberget skickades ut 4 december med sista anbudsdag 23 april. 
 • Entreprenad BEST (Bana, El, Signal och Tele) kommer att gå ut på anbud i början av 2019.
 • FAKTA 
  • Västlänken är en åtta kilometer lång tågtunnel för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. 
  • Tre nya stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. 
  • Två tredjedelar av tunneln går genom berg och en tredjedel i jord. 
  • Bygget pågår mellan 2018-2026. 
  • Budgeten beräknas till 20 miljarder kronor (2009 års prisnivå)
  • Källa: Trafikverket/Byggvärlden