Nyheter

De får Northvolts prestigeprojekt

Northvolt
Northvolts nya fabrik tar plats i Kvarnsvedens pappersbruk. Foto: Stora Enso

Sweco har fått i uppdrag att bistå i omvandlingen av Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge till gigafabrik för Northvolt. Rekonstruktionen ska präglas av cirkularitet med målsättningen att allt som rivs ska återbrukas. Sweco ska även ta fram tillståndsansökan.

Northvolt ger arkitektur- och teknikkonsulten Sweco i uppdrag att bistå i arbetet med rivningsplan och masterplan för Kvarnsvedens pappersbruk från 1898 som ska rekonstrueras till en modern batterifabrik. Huvudbyggnader och så mycket som möjligt av befintlig infrastruktur ska behållas. De senaste teknikerna för återbruk av stål och betong kommer att användas med målsättningen att allt som behöver rivas ska återbrukas.

– Det här är ett riktigt prestigeuppdrag som jag är mycket glad över. Inte bara får vi tacka av och återbruka en industrifastighet som gjort sitt i över hundra år, utan också bidra till framtidens cirkulära industri och den gröna omställningen, säger Conny Udd, divisionschef på Energy & Industry, Sweco.

Northvolts gigafabrik

Inom ramen för masterplanen ska Sweco ta fram plan för logistiklösningar samt teknisk försörjning. Sweco ska också bidra till ansökan för miljötillstånd. I uppdraget involveras experter inom transportinfrastruktur, byggkonstruktion, energi, industri och miljö.

Northvolts gigafabrik planeras att påbörja verksamhet under 2024. Produktionen kommer att ske med 100 procent förnybar energi.

logo
Samuel Karlsson