Nyheter

De får ramavtal för höga bostadshus

Flerbostadshus från NCC. Bild: NCC

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. 

Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal för hus med 4-6 våningar.

Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling i två steg av bra och billiga bostäder för kommunerna. Lindbäcks Bygg och NCC  har tilldelats ramavtal i upphandlingens andra del. Den omfattar hus med 4-6 våningar. 

– Vår upphandling av bostadshus är nu klar. Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus, med 2-4 våningar, har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder, säger Lena Micko, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

Upphandlingen omfattar inte bara typhus utan ett helt byggsystem så det ska finnas bostäder som passar alla kommuner.

Efter en avtalsspärr på tio dagar, där ingen leverantör ansöker om överprövning, kan ramavtal tecknas med, i rangordning, Lindbäcks Bygg och NCC. Ramavtalet väntas träda i kraft den 1 april.

I den första delen av upphandlingen, som omfattade hus på 2-4 våningar, slöts ramavtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.