Nyheter

De förvärvar Eitech-koncernen

 VINCI Energies och Eitechs huvudägare i form av familjen Tannergård har kommit överens om en försäljning av hela Eitech-koncernen.
Försäljningen innebär att VINCI Energies, VINCI:s dotterbolag specialiserat inom energi samt kommunikations- och informationsteknologitjänster, förvärvar 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

Eitech-koncernen omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor med drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr.
Eitechs varumärke, verksamhet och inriktning bibehålls i anslutning till försäljningen, och integreras i VINCI Energies nordiska verksamhet.

– VINCI Energies har som målsättning att expandera samt bredda sitt utbud av tekniska tjänster i Norden med ett särskilt fokus i Sverige. I mina ögon känns det både spännande samt helt rätt att de väljer att komplettera sin verksamhet med Eitechs kvalitativa tjänster och kompetenta medarbetare inom elteknik för att nå dessa mål, kommenterar Eitechs koncernchef Olle Backman affären.

Familjen Tannergård är i dag största enskilda ägare med cirka 56 procent av aktierna i Eitech.

Rolf Tannergård, som även var den som startade resan för koncernen i 1994 då han grundade El & Industrimontage Svenska AB (EIAB), säger:
– Först och främst vill jag tacka samtliga medarbetare som genom sitt engagemang och insatser genom åren utvecklat koncernen till där vi står idag. Min bedömning är att VINCI Energies är en part som har goda möjligheter att lyckas väl med förvärvet tack vare liknande företagskultur, värdegrund och geografisk komplettering av verksamhet med få krockar.

Efter förvärvet av Eitech, inklusive förvärvet av Infratek Group den 1 november i år, beräknas antal medarbetare i Norden inom VINCI Energies uppgå till 3 500 st med en omsättning om mer än 650 miljoner EUR.

Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige.