Nyheter

”De har fått ner totalkostnaden”

Minskade marginaler och kraftigt minskad orderingång. Ändå stiger byggbolagen på börsen.

Byggbolagscheferna talar om en svag marknad och betonar att det ser tufft ut även 2010. Men börsen ser till förväntningar och har ett längre perspektiv.

— Börsen ska ligga minst tre kvartal före och när det gäller bygg ännu mer, säger Niclas Höglund, analytiker på Swedbank, som bevakar byggbolagen.

Varför stiger byggbolagen på börsen nu?
— Det har varit en kraftig press på byggaktierna under slutet av 2007 och hela 2008. Nu börjar vi skymta en bottennivå, säger Niclas Höglund.

Prisbilden på bostäder ser bättre ut och bolagen är försiktiga med att starta nya projekt. Det gör att riskerna minskar och balansräkningarna ser bättre ut. Så även om projekt säljs med förlust är det en minskning av risk, vilket kan tolkas som positivt.

— Det finns positiva signaler men än är det för tidigt att ropa faran över, poängterar Niclas Höglund. Vi är oroliga över att priserna på bostäder kan drabbas om arbetslösheten stiger.

En nyckelfaktor för bolagen är tillgången på kapital — och där finns stora frågetecken inför framtiden.

Hur bedömer du att byggföretagen tacklar lågkonjunkturen?
— Man kan ge cred till bolagen för att de fått ner totalkostnaderna genom att jobba med inköp, prefabricering och standardisering.

Byggbolagen har historiskt haft en skral lönsamhet men marginalerna har förbättrats på senare år.
— Nu när konkurrensen hårdnar får vi se om vi kan förvänta oss fortsatt press på lönsamheten.

När det gäller företagsspecifika förutsättningar ser Niclas Höglund en stjärna bland bolagen.
— Peab sticker ut och har den affärsmodell vi tycker är klart bäst för att klara den här konjunkturcykeln. De har löst finansieringen och genom att köpa tillbaka Peab Industri har de blivit starka på infrastruktur. De har också en stor exponering mot hyresrätter och den starkaste orderstocken med flera stora projekt.

Vad säger du om Skanska?
— De har en stark resultatutveckling och bra balansräkning. När de sålt av projekt har det visat sig att värderingen varit bra.

NCC?
— Lämnade en svag rapport men riskerna har minskat genom att de sålt mycket, även om det är till förlust. En stark exponering mot infrastruktur är deras styrka men bolaget har en mer ansträngd finansiell ställning än Peab.

JM?
— JM har stark balansräkning vilket begränsar riskerna men med fortsatt svaga byggstarter skjuts återhämtningen av resultatet på framtiden. Affärsmodellen visar sig känslig och vid osäkerhet kring prisbilden får de svårt att få tillräckligt med bokningar utan att kraftigt öka risken i portföljen.