Nyheter

De har nöjdast kunder bland småhusleverantörer

Älvsbyhus är småhusleverantören med nöjdast kunder enligt en branschmätning från Prognoscentret. Priset tog emot av Kent Johansson, VD på Älvsbyhus. Foto: Prognoscentret.

Småhusleverantören Älvsbyhus tilldelas 2018 års utmärkelse för högst kundnöjdhet (NKI 71) bland köpare av styckebyggda småhus. Deras vinnarkoncept handlar främst om personlig service och ett pålitligt agerande.
Det är Prognoscentret som mätt kundnöjdheten bland småhusleverantörers kunder.

Älvsbyhus prisas för sitt NKI-värde på 71.

– Älvsbyhus bostäder håller hög kvalitet men det som framför allt bidrar till att ge företaget högst kundnöjdhet är en bra personlig service och ett pålitligt agerande, säger Erika Knutsson ansvarig för Prognoscentrets NKI-undersökningar. 

Älvsbyhus vd Kent Johansson var på plats i Stockholm och fick ta emot priset. Tidigare år har Älvsbyhus fått liknande utmärkelser i både Norge och Finland, och nu är de stolta över att kunna kalla sig bäst i Norden vad gäller kundnöjdhet.

– För oss i Norrbotten är trygghet och ärlighet hygienfaktorer. Våra kostnadskalkyler ska alla, inklusive banken, kunna lita på. Vi tar inte fram några glädjekalkyler åt våra kunder, säger Kent Johansson.  

Nöjdhet handlar också mycket om förväntan.

– Det är viktigt att vi redan vid försäljningstillfället lägger rätt nivå på vad kunden kan förvänta sig och visar det sig att slutresultatet blir överraskande ska det vara åt det positiva hållet. 

Redan när Kent Johanssons farfar startade hustillverkningen 1960 var affärsidén att bygga kvalitetshus till marknadens bästa pris. 
– Vi ska bygga så bra hus att våra kunder via mun-mot-mun-metoden kommer att sälja nästa hus åt oss, då behöver vi inte lägga lite mycket fokus på marknadsföring, då gör kunderna jobbet.

NKI-värdet för småhusbranschen (styckebyggda hus) är 65 vilket är på gränsen till låg kundnöjdhet. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande värde bland projektbyggda bostäder (flerbostads- och småhus) låg på 72 vid senaste branschsammanställningen 2017.

Den största styrkan i småhusbranschen är den mycket höga kvaliteten på själva husen, framför allt vad gäller husens grundläggande design och funktion. 
Det absolut viktigaste förbättringsområdet för småhusleverantörerna är ett mer pålitligt agerande där alla löften hålls. Framför allt anser kunderna att branschen brister vad gäller det grundläggande löftet att leverera ett hus utan fel. Både rörande antal fel och felhanteringsprocessen finns stor förbättringspotential, enligt Prognoscentrets mätning.

I andra hand behöver småhusleverantörer förbättra den personliga servicen. Köparna behöver främst bättre stöttning genom processen, med mer förutseende och initiativtagande personal.

Branschmätningen startade 2017 och är ett samarbete mellan Prognoscentret och aktörer inom småhusbranschen. Syftet är att höja kundnöjdheten och öka fokus och transparens kring småhusköparens kundnöjdhet vilket kommer att gynna förtroendet för branschen. I dagsläget deltar 14 varumärken och fler är på väg att ansluta sig. Vid två tidigare tillfällen, 2014 och 2016, har Prognoscentret genomfört NKI-undersökningar bland köpare av styckebyggda småhus i egen regi.

Resultaten baseras på 1192 svar insamlade mellan 1 augusti 2017 och 31 juli 2018.

Segern firade Älvsbyhus på alla sina nordiska arbetsplatser.

– Vi bjöd alla våra 334 anställda i Norden på tårtkalas, säger Kent Johansson.