Nyheter

De kan vinna byggbranschens jämställdhetspris 2020

Juryn består av Kajsa Hessel, Catharina Elmsäter-Svärd, Johan Lindholm och Pernilla Alexandersson.

Av 18 kvalificerade nomineringar har nu juryn valt ut finalisterna till Jämställdhetsbygget 2020 – byggbranschens jämställdhetspris. Finalisternas gemensamma nämnare är att de med aktiva insatser bidrar till en mer jämställd byggbransch.

För andra året i rad delas Jämställdhetsbygget, bygg- och anläggningsbranschens jämställdhetspris ut. Projektet, som drivs i samarbete mellan Byggföretagen och de fyra unga kvinnor som startade det, syftar till att uppmärksamma initiativ som tas för en mer jämställd bygg- och anläggningsbransch. 

– Årets nomineringar speglar vad som har dominerat jämställdhetsarbetet inom byggbranschen 2019. Dels ser vi att fler företag startar nätverk för kvinnor i branschen och att det har lett till att konkreta åtgärder tas som gagnar allas arbetsmiljö, t ex nya typer av byggbodar. En annan spaning är att det har skapats nya arenor för jämställdhetsfrågor via sociala medier, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Finalisterna i Jämställdhetsbygget 2020:

Kvalitetsgranskning av jämställdhetsarbete – Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Motivering: MYH kvalitetsgranskar hur utbildningar främjar jämställdhet mellan könen och hur de bidrar till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval. Att myndigheten använder jämställdhet som ett kriterium vid sina kvalitetsgranskningar ger effekt – antal kvinnor på samhällsbyggnads- och byggteknikutbildningarna har ökat mellan 2017-2018 med 41% (SCB 2018). Dessutom bidrar myndighetens granskning till att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågan i utbildningarna. Myndigheten stödjer även yrkeshögskolorna och deras ledningsgrupper i frågor som handlar om att skapa bättre förutsättningar för breddad rekrytering.

Byggkurage – Eric Larsson Bygg 
Motivering: Byggkurage är en policy framtagen för att skapa tryggare, trevligare och säkrare byggarbetsplatser med hopp om att rädda liv. Eric Larsson Bygg har jobbat aktivt med att förändra kulturen på arbetsplatsen, vilket många företag kan känna igen sig i. Extra intressant och föredömligt är att de har tagit ett större ansvar genom att samla sina lärdomar på en publik plattform, så att hela branschen kan inspireras och lära av dessa. Byggkurage kommer från början från initiativet Huskurage (skapat av Nina och Peter Rung).  

 Snickarpodden – JM  

Motivering: I Snickarpodden tar JM:s snickarlärlingar Linn och Sussie med oss ut på bygget för att berätta om hur deras vardag ser ut och delge sina erfarenheter från lärlingstiden på JM. Podden ger, på ett modernt, underhållande och ocensurerat sätt, en avslappnad och ärlig bild av hur det är att vara ny i byggbranschen. Samtidigt slår den hål på fördomar och lyfter utmaningar, vilket bidrar till att fler kvinnor söker sig till branschen. Som exempel har podden bidragit till att ansökningarna till JM:s traditionella lärlingsprogram för kvinnor har ökat med över 300%.

 
Vinnaren av Jämställdhetsbygget 2020 koras under Aktuell Hållbarhets Byggforum den 31 mars. Priset delas ut av bostadsminister Per Bolund.

Jury:

  • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
  • Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
  • Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna
  • Pernilla Alexandersson, normingenjör, jämställdhetsexpert och vd Add Gender AB