Nyheter

De kan vinna Kasper Salin-priset

Bro Galopp. Foto: Åke E:son Lindman

Juryn för Kasper Salin-priset har valt att nominera fyra projekt som kombinerar höga arkitektoniska ambitioner med vardagliga funktioner: Bro galopp, vårdcentralen Nötkärnan, Råå förskola och flerbostadshus i Örgryte Torp .

– De utvalda är ”hela” byggnadsverk, konsekventa från idé till resultat och med stark närvaro på platsen. De visar vad angelägen arkitektur kan vara oberoende av den funktion den betjänar och lyfter en nivå över det förväntade, säger juryns ordförande Henrik Rundquist, i ett pressmeddelande.

– Det byggs mycket av allt  idag och året domineras inte av de stora prestigeprojekten utan av mindre byggnader och mer vardagliga funktioner där det finns ambitioner. De som står ut har inte bara formats väl utan har, ofta i komplexa sammanhang, också tillfört en dimension i kraftspelet mellan staden och byggnaden, fortsätter han.
Kasper Salin-priset för bästa byggnad har delats ut sedan 1962 och Sveriges Arkitekter delar ut priset på Arkitekturgalan den 29 november på Cirkus i Stockholm tillsammans med sex andra arkitekturpriser: Bostadspriset, Sienapriset för bästa utemiljö, Planpriset, Kritikerpriset, Guldstolen för bästa inredning och Villapriset. 
 

De nominerade till Kasper Salin-priset är:

Bro galopp i Bro, Önsta.
Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Gustav Appell, Gustav Appell arkitektkontor.
Byggherre: Svensk Galopp.
Ur juryns motivering: ”Byggnadens stålstomme är en integrerad del av arkitekturen och konstruktionen har verkat som motor för projektets form.”

Nötkärnan vårdcentral, Bergsjön.
Ansvarig arkitekt: arkitekterna SAR/MSA Gert Wingårdh och Anders Olausson, Wingårdhs.
Byggherre: en privat läkarklinik genom Christer Andersson.
Ur juryns motivering: ”Utan att få lov att nudda mark är den en markering i stadsrummet och tillför kvaliteter på en plats som tidigare enbart använts för parkering. Huset gör på så sätt stor skillnad i många människors vardag.”

Råå förskola i Råå utanför Helsingborg.
Ansvarig arkitekt: Dorthe Mandrup, Dorte Mandrup Arkitekter.
Byggherre: Helsingborgs stad.
Ur juryns motivering: ”Resultatet är en rik miljö, precis och lekfull, som på ett taktilt sätt stimulerar till lärande. Samspelet mellan ute, inne och platsens specifika kvaliteter får en central plats.”

Studio 1, flerbostadshus i Örgryte Torp.
Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Johannes Norlander, Johannes Norlander arkitektur.
Byggherre: HSB.
Ur juryns motivering: ”Med avstamp i en traditionell bostadsform uppnår projektet arkitektonisk höjd och skapar sina kvaliteter i inre och yttre rum utan att störa den enkla stadsplanens idé med lamellhus i sluttande terräng.”