Nyheter

De rödgrönas infralöften

Lena Hallengren (S) tycker att det är ärligt att låta stockholmarna rösta om Förbifarten.Och så anser hon att regeringen satsar för lite på järnväg och kollektivtrafik.- Det är skillnaden mellan oss, vi satsar 100 miljarder mer på järnväg och kollektivtra

En annan skillnad mellan blocken är att regeringen lägger allt mer ekonomiskt ansvar på regioner och kommuner, menar Lena Hallengren, som är ordförande i riksdagens trafikutskott. – Det är inte rimligt för kommuner att ta pengar från vård, skola och omsorg för att lägga på infrastruktur som är ett statligt åtagande, säger hon. Fast i fall där markytor frigörs som kommuner kan sälja har Lena Hallengren inget emot att pengarna används för att finansiera infrastrukturprojekt. • Kan infrastruktur bli en het valfråga? – Jag hoppas att det blir det, jag gissar att det blir det i kombination med något annat. Jobb är den absolut viktigaste valfrågan. Nästan var tionde svensk är arbetslös, det är otroligt mycket. Ska vi öka sysselsättningen måste vi fundera på hur vi bygger ihop Sverige. Under den gångna mandatperioden tycker hon att regeringen har haft ett stort fokus på avregleringar och privatiseringar. – Att avreglera järnvägen leder inte till lägre priser och tätare resor. En ny kollektivtrafiklag som ska avreglera marknaden är inte vad som leder till en samlad kollektivtrafik. Att bolagisera Banverket Produktion leder inte till bättre underhåll. Under vinterns snökaos tycker Lena Hallengren att infrastrukturministern var ”saktfärdig.” – Hon hävdade att resurserna räckte. Men uppenbarligen hade man kunnat göra mer, säger Lena Hallengren. • Ni lovar mer pengar till järnväg än alliansen, men varför satsade ni inte mer på järnvägsunderhåll när ni hade makten? – Vi satsade då också, det var inga jättestora skillnader på regering och opposition då, men resor på järnväg har ökat kraftigt. De problem som vi har sett med järnvägen under vintern och sommaren har visat brister på underhåll och brister hos Trafikverket och operatörer, men också en kapacitetsbrist. • Socialdemokraterna var tidigt positiva till Förbifart Stockholm. Varför har Socialdemokraterna nu gått med på att hålla en folkomröstning om Förbifarten? – Vi är fortfarande tydligt positiva. Men vi samarbetar med två andra partier som inte är lika positiva. Vi är övertygade om att Förbifarten behövs, men vi kan inte tvinga de andra två partierna att ge upp en så viktig fråga. • Alliansen vill att höghastighetsspår ska utredas ytterligare. Varför tycker inte de rödgröna att det behövs? – Vi har inte sagt att vi ska bygga alla höghastighetsbanor i Sverige, vi har sagt att vi vill påbörja ett bygge av höghastighetsbanor, de etapper som utredaren föreslår. – De första etapperna är väl utredda, både från utredarens sida och från de kommuner som berörs.

Alliansens infralöften

Lena Hallengren (S)

• Ålder: 36 år.

• Bor: I hyresrätt i Kalmar.

• Utbildning: 1-7-lärare.

• Familj: Gift och två barn.

• Fritidsintressen: Umgås med familj, vänner och lyssna på musik.

Så mycket vill de satsa på infrastruktur fram till 2021:

Siffrorna är inte exakt jämförbara mellan blocken eftersom regeringens uträkning innehåller ränteutgifter, medan de rödgrönas siffror inte inkluderar den utgiftsposten.

Alliansen

  • 417 miljarder av statliga medel.
  • 65 miljarder från medfinansiering (trängselskatter, vägavgifter, EU-medel och kommunala bidrag).
  • Cirka 15 miljarder kronor från framtida banavgifter.
  • Summa: 497 miljarder.

Rödgröna

  • 488 miljarder av statliga medel.
  • 89,5 miljarder från medfinansiering och banavgifter.
  • Summa: 577,5 miljarder.