Byggprojekt

De samarbetar kring nytt 16-våningshus

I kvarteret F2 på Masthuggskajen kommer ett bostadshus om 16 våningar med kommersiella lokaler i de två nedersta våningarna att uppföras. Bild: LINK Arkitektur

Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen har i samverkan med Göteborgs Stad genomfört parallellt arkitektuppdrag avseende kvarteret F2 vid Första Långgatan på Masthuggskajen. I kvarteret kommer ett hus om 16 våningar att uppföras. LINK Arkitektur har utsetts att gestalta och utforma projektet.

Elof Hansson Fastigheters del i projektet avser källarplan och de sju första våningarna ovan mark för kommersiella lokaler och bostäder. LINK Arkitektur har utsetts att gestalta och utforma projektet. Byggstart beräknas ske i början av 2023.

– Elof Hansson Fastigheter har under flera år arbetat med utveckling av fastigheten och har nu tillsammans med Riksbyggen som köpt halva byggrätten, tagit ytterligare ett steg mot förverkligande. Vi är mycket nöjda med vårt val av arkitekt för att gestalta byggnaden och att tillsammans med Riksbyggen tillföra nya bostäder och en hållbar fastighet med urban karaktär till området, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef, Elof Hansson Fastigheter, i ett pressmeddelande. 

– Vi har nu tagit ett stort steg på vägen för ett genomförande av projektet. Riksbyggen vill vara med och skapa ett levande kvarter med både bostäder och kommersiella lokaler. Det blir också ett högt hus och det ställer stora krav på den arkitektoniska utformningen. Utsikten från huset kommer att bli fantastisk, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad i Göteborg. 

– Det känns oerhört spännande att få vara med och bidra i utvecklingen av Masthuggskajen tillsammans med Riksbyggen och Elof Hansson, särskilt med ett projekt som blickar ut mot omvärlden och knyter an till platsens historia, säger David Saand ansvarig arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur i Göteborg.

Gestaltningsprocessen har pågått under cirka fyra månader. Processen har genomförts som en kort, effektiv process med transparens mellan de fyra arkitektbolagen som bidragit. Arkitekterna hade som uppdrag att ta fram konceptidéer och principer för fastigheten samt att ta avstamp i den vision och de målbilder som finns inom stadsutvecklingsprojekt Masthuggskajen.

Masthamnsgatan, eller Nya Långgatan som den också kallas, blir ett grönt och soligt promenadstråk med uteserveringar i bästa läge. En brokig blandning av spännande arkitektur, torg, gator och parker växer fram runt detta kvarter på Masthuggskajen – Göteborgs nya centrum.

Del av juryns motivering:

”Förslaget är ett fint svar på uppgiften att skapa ett högre bostadshus på denna plats i Göteborg och inom detaljplanen för Masthuggskajen-området. Den föreslagna utformningen är välfunnen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ur ett bostadsperspektiv. Genom konceptet att bryta upp huskropparna i två volymer och förskjuta dessa, skapas en relation till Första Långgatan som stödjer gatans karaktär av stadsboulevard, samtidigt som volymerna markerar mötet mellan Masthuggsparken och Masthuggstorget. Bottenvåningen ansluter väl till omgivande gator och parkrum med sin publika karaktär, inbjudande utformning och tidlösa materialval. Förslagets höga hållbarhetsambitioner möjliggör ett minimalt klimatavtryck och blir fint tillskott i stadsdelen”