Nyheter

De ska bygga Södra Ladugårdsängen

Nu är det klart vilka som får bygga i Södra Ladugårdsängen. Bild: Örebro kommun.

Nu är de aktörer som ska bilda team för första etappen av det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen utvalda. Hela 30 företag skickade in förslag. För att fånga fler aktörer har därför markområdet för första etappen utökats.

– Det känns bra att kunna ta ett större grepp för området redan i startetappen. Örebro växer snabbt och vi har en stor efterfrågan på bostäder. På det här viset får vi ett snabbt tillskott på hela 700 bostäder, säger Martin Willén mark- och exploateringschef i Örebro kommun, i ett pressmeddelande.

Markanvisningen är den första av flera etapper för området. Helt utbyggt kommer Södra Ladugårdsängen att ha cirka 2 000 bostäder. Första etappen kommer att bebyggas med övervägande del hyresrätter. Eftersom området byggs ut under en längre tidsperiod görs fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter etappvis. Verksamhetslokaler i utpekade stråk och lägen kommer att bidra till folkliv och social samvaro i området.

Södra Ladugårdsängens läge mellan tätortsnära naturreservat, golfbana och andra idrottsanläggningar gör det naturligt att ge området en grön och aktiv personlighet.

Under juni hålls det första mötet med aktörerna. De har sedan tid fram till februari 2016 att arbeta fram ett gemensamt förstudieförslag. Byggstart beräknas till hösten 2016 och ett år senare kan flyttlassen börja gå till Södra Ladugårdsängen.

 

 

Följande tolv aktörer har valts ut att inleda byggnationen av Södra Ladugårdsängen i två parallella förstudiegrupper:

 

Magnolia Bostad AB

Ny aktör i Örebro. Skapar bostadsmiljöer för hyresrätter och bostadsrätter. Har ett utvecklat hållbarhetskoncept för ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Vill satsa på bottenvåningarna för verksamheter.

Järngrinden Projektutveckling AB med Mjöbäcks Entreprenad AB

Ny aktör i Örebro. Bygger både för hyresrätt och bostadsrätt. Har ett helhetstänk kring stadsutveckling, hållbarhet och landskapsarkitektur.

Sveab Projektutveckling AB

Ny aktör i Örebro. Har presenterat ett intressent förslag med kollektivboende och ett gemensamt parkeringshus som inrymmer flera funktioner.

Jeff Fastighetsutveckling AB med K2A Fastigheter AB

Utökar nu sin produkt i Örebro från studentbostäder till bostäder för andra målgrupper. Inriktade på hyresrätter och har fler hustyper i sitt förslag, bland annat stadsvillor.

John Ekström Bygg AB

Lokalt förankrat familjeföretag som just nu expanderar med flera intressanta projekt i Örebro. Delar fastigheten med Futurum genom en tredimensionell fastighetsbildning där Futurum bygger förskola i bottenvåningen.

Futurum Fastigheter i Örebro AB

Kommunalt fastighetsbolag nischat på skolor och förskolor. Delar fastigheten med John Ekström Bygg AB genom en tredimensionell fastighetsbildning där Futurum bygger förskola i bottenvåningen.

Botrygg Örebro AB

Bolaget har sedan 90-talet drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. De planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter i egen regi och har gjort sig kända för att kunna bygga kostnadseffektivt och erbjuda lägre hyror än de flesta kollegorna i branschen.

Riksbyggen Ekonomisk Förening

En trygg bostadsaktör med gott renommé som i detta bostadsrättsprojekt bygga sitt Bonum-koncept som är seniorbostäder.

HSB Mälardalen

En trygg bostadsaktör med gott renommé som vill utöka sitt fastighetsbestånd i Örebro.Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter

Stor nationell aktör som funnits länge i Örebro. Bygger endast hyresrätter. De har de senaste åren visat ett fördjupat engagemang för Örebro med flera nya bostadsprojekt som borgar för att de är en långsiktig aktör i staden.

BJC Group AB

Nationell aktör som de senaste åren byggt mycket i Örebro. Flexibla i upplåtelseformer och anpassar sitt byggande för särskilda behov och önskemål från olika målgrupper.

Peab Bostad AB

Peab har varit en del i Örebros utbyggnad under många år. I detta projekt vill de skapa yteffektiva hyresrätter eller bostadsrätter i grön miljö där stor vikt läggs vid att utveckla de bilfria innergårdarna.

(Källa: Örebro kommun)