Nyheter

De ska utreda Slussen

Foto: Susanne Bengtsson.

Den grupp av oberoende experter som ska göra en genomlysning av Slussenprojektet är tillsatt. I gruppen ingår Mats Olsson, som också blir ordförande, Reigun Thune Hedström, Sven Lorentzi samt Christel Wiman.

Gruppen ska gå igenom tillgängliga underlag för Slussenprojektet och komma med förslag på förbättringar inom den fastlagda detaljplanen. 

– De här fyra är alla mycket erfarna samhällsbyggare som är vana vid stora komplicerade projekt och utredningar, säger biträdande stadsdirektör Ingela Lindh, som är den från stadens sida håller i kontakten med expertgruppen, i ett pressmeddelande.

Sven Lorentzi är en av experterna. Han har 40 års erfarenhet av stadsutveckling i Stockholm.

KÄNNS DET SOM ETT HEDERSUPPDRAG ATT FÅ UTREDA SLUSSEN?

– Slussen är en komplex fråga som pågått i så många år. Visst känns det hedrande och stimulerande, och också utmanande, att ta sig an uppdraget ihop med en så kompetent grupp.

VAD ÄR DET NI SKA GÖRA?

– Vi fungerar som en extern oberoende granskningsgrupp. Det blir främst en funktionell, teknisk och ekonomisk granskning. Frågor som, bland annat byggnader, de offentliga rummen, bussterminal och vattenavrinning, väger tungt. Där ska vi gå igenom allt material, granska och sedan redovisa vår analys som en slags second opinion. Vi ska också utreda avtalsfrågor inom ramen för gällande detaljplan. 

Stigbergsgruppen, en paraplyorganisation för en mängd grupper som arbetar med Slussenfrågan, välkomnar expertgruppen.

–Stockholms stad förefaller ha gjort ett mycket bra val för bemanningen av expertgruppen som ska granska Slussenprojektet, säger Ole Settergren, talesperson för Stigbergsgruppen, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

-Vi är övertygade om att en allsidiga granskning kommer att visa på avgörande brister i Nya Slussen, och visa att det finns snabbare, billigare och säkrare sätt att förnya Slussen än stadens förslag. Vi utgår ifrån att alla hemligstämplade trafiksimuleringar och säkerhetsrelaterade dokument nu tillställs expertgruppen. Det finns betydligt mer information om Nya Slussen än det som hittills framkommit.

Gruppen ska presentera sitt arbete den 31 januari, 2015.

 

Expertgruppens medlemmar:

Mats Olsson har varit vd för Thurfjell Arkitekter och stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Han arbetar som fristående konsult inom stadsutveckling, samhällsbyggnadstävlingar och planprocesser.

Reigun Thune Hedström har varit stadsbyggnadschef i Upplands Väsby, utredare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och expert i PBL-kommittén.

Sven Lorentzi har arbetat med stadsutveckling i Stockholm i 40 år varav 30 som anställd i Stockholms stad. Numera fristående konsult.

Christel Wiman är jurist och har bland annat varit vd för Stockholms hamnar. Sedan 2012 är hon vd för organisationen Tågoperatörerna.